Nachádzate sa v oddelení: JAZIERKA

PODKATEGÓRIE TOVARU


štartovacie baktérie soll 100g, 15000 l/bal
soll 
štartovacie baktérie soll 100g, 15000 l/bal

15,70 € s DPH 
Popis Balenie Stačí na ... 100 g 15 000 l 250 g 37 500 l 500 g 75 000 l Účinky: - čisto biologický produkt - použite pri novozaložených jazierkach, pri čistení filtra a pri ošetrení rýb liekmi - vysoká koncentrácia mikroorganizmov - okamžite aktivuje biologickú silu vo filtri Dávkovanie: Balenie obsahuje 100 g na 15 000 l vody. Navlhčite filtračný materiál, poprášte prípravok na filtračný materiál a nechajte pôsobiť dve hodiny vo vypnutom filtri. Použite dvojitú dávku pri silnom znečistení. Dočasné zakalenie sa vody môže trvať 2-3 dni po použití. Pre lepší výsledok odporúčame použiť celé balenie, hoci aj pri malých jazierkach, pretože baktérie vo filtri zostávajú aktívne. Štartovacie baktérie sú špeciálne selektované mikroorganizmy vo vysokej koncentrácii. Skladujte na chladnom a suchom mieste.
do 10 dní
Algosol 500ml - proti zeleným riasam
soll 
Algosol 500ml -  proti zeleným riasam

20,60 € s DPH 
prevencia a boj proti zeleným riasam Balenie Stačí na ... 500 ml 10 000 l 2,5 l 50 000 l 5 l 100 000 l 10 l 200 000 l Regist. č. CCHLP: bio/1386/D/09/1/CCHLP Účinky: - neničí riasy chemicky, ale redukuje rast rias odbúraním chlorofilu - zastavuje prebytočnú spotrebu tvrdosti uhličitanu - zabraňuje kolísaniu hodnoty pH - opakovaným používaním sa zabráni rastu rias Dávkovanie: • 50 ml na 1 000 l vody pri začiatočnom štádiu vývinu rias a pri preventívnom ošetrení (odporúčame opakovať použitie o 2-3 týždne, aby sa zvýšili účinky a zničili trvalé formy) • 100 ml na 1 000 l vody pri silnom výskyte rias • pri výskyte modrých rias odporúčame špeciálne dávkovanie, t.j. 10 ml na 1 000 l vody počas piatich po sebe nasledujúcich dní Použitie: Na optimalizáciu účinku je možné dávkovanie rozdeliť na polovicu na dva po sebe nasledujúce dni. Zrieďte dávku pridaním 20-násobného množstva vody z rybníka (napr. v polievacej krhle) a rovnomerne rozlejte zriedený prípravok do rybníka. Zabráňte styku nezriedeného AlgoSolu s rastlinami na vodnej ploche, pretože by zapríčinil vznik škvŕn na listoch. Poznámka: Pri použití uvedených dávok nie sú známe vedľajšie účinky na ryby, rastliny a obojživelníky. Pri predávkovaní môže prísť k poškodeniu rýb a rastlín. V tomto prípade spôsobí neutralizáciu účinných látok v AlgoSole pridanie TeichFitu. Ryby nemusia byť pri ošetrení odstránené z rybníka. Voda je po ošetrení vhodná na polievanie v záhrade. Zvyšky produktu môžu zriedené ísť do kanalizácie, prázdne obaly dajte do domového odpadu. Produkt skladujte nad bodom mrazu. Použité nádoby vypláchnite vodou. V prípade požitia produktu zapiť veľkým množstvom vody, prípadne vyhľadať lekára. Pri kontakte prípravku s okom je potrebné oko vypláchnuť veľkým množstvom studenej vody. Pri kontakte s kožou odstrániť znečistený odev a dostatočne opláchnuť mydlom a vodou. Upozornenie: Zriedkavo sa vyskytuje nebezpečná situácia, keď sa premnožia modré riasy. Niektoré modré riasy (cyanobaktérie) pri rozklade produkujú jedovaté látky, ktoré môžu mať vážne účinky na organizmy. Ryby reagujú rôznym spôsobom (nepokojom, lapaním po dychu, apatiou až po ležanie na boku). V najhoršom prípade prichádza k úhynu rýb. Preto radíme pri modrých riasach a pri pochybnostiach dodržať určené dávkovanie. Toxíny z modrých rias sú vo vode rýchlo odbúravané a tak pri správnom dávkovaní nedochádza k nepriaznivým účinkom na ryby. V prípade, že spozorujete u rýb opísané príznaky, odporúčame použitie SauerstoffAktiv, ktorý urýchľuje odbúravanie jedovatých látok. Obmedzenia účinku: Pri pH rybníka nad 8,6 sa znižuje účinok AlgoSolu. V tomto prípade by ste mali pred použitím AlgoSolu znížiť pH pomocou TeichFit alebo KoiStabil. Odporúčame pravidelné overovanie pH a tvrdosti dusitanu pomocou AquaCheck - Koffer od Söll. Striedavé účinky s inými prípravkami: Práškové prípravky z radu Söll by sa nemali používať bezprostredne pred použitím AlgoSolu, inak môže prísť k zníženiu jeho účinku. Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.
do 10 dní
Algosol 2,5l - proti zeleným riasam
soll 
Algosol 2,5l -  proti zeleným riasam

68,70 € s DPH 
prevencia a boj proti zeleným riasam Balenie Stačí na ... 500 ml 10 000 l 2,5 l 50 000 l 5 l 100 000 l 10 l 200 000 l Regist. č. CCHLP: bio/1386/D/09/1/CCHLP Účinky: - neničí riasy chemicky, ale redukuje rast rias odbúraním chlorofilu - zastavuje prebytočnú spotrebu tvrdosti uhličitanu - zabraňuje kolísaniu hodnoty pH - opakovaným používaním sa zabráni rastu rias Dávkovanie: • 50 ml na 1 000 l vody pri začiatočnom štádiu vývinu rias a pri preventívnom ošetrení (odporúčame opakovať použitie o 2-3 týždne, aby sa zvýšili účinky a zničili trvalé formy) • 100 ml na 1 000 l vody pri silnom výskyte rias • pri výskyte modrých rias odporúčame špeciálne dávkovanie, t.j. 10 ml na 1 000 l vody počas piatich po sebe nasledujúcich dní Použitie: Na optimalizáciu účinku je možné dávkovanie rozdeliť na polovicu na dva po sebe nasledujúce dni. Zrieďte dávku pridaním 20-násobného množstva vody z rybníka (napr. v polievacej krhle) a rovnomerne rozlejte zriedený prípravok do rybníka. Zabráňte styku nezriedeného AlgoSolu s rastlinami na vodnej ploche, pretože by zapríčinil vznik škvŕn na listoch. Poznámka: Pri použití uvedených dávok nie sú známe vedľajšie účinky na ryby, rastliny a obojživelníky. Pri predávkovaní môže prísť k poškodeniu rýb a rastlín. V tomto prípade spôsobí neutralizáciu účinných látok v AlgoSole pridanie TeichFitu. Ryby nemusia byť pri ošetrení odstránené z rybníka. Voda je po ošetrení vhodná na polievanie v záhrade. Zvyšky produktu môžu zriedené ísť do kanalizácie, prázdne obaly dajte do domového odpadu. Produkt skladujte nad bodom mrazu. Použité nádoby vypláchnite vodou. V prípade požitia produktu zapiť veľkým množstvom vody, prípadne vyhľadať lekára. Pri kontakte prípravku s okom je potrebné oko vypláchnuť veľkým množstvom studenej vody. Pri kontakte s kožou odstrániť znečistený odev a dostatočne opláchnuť mydlom a vodou. Upozornenie: Zriedkavo sa vyskytuje nebezpečná situácia, keď sa premnožia modré riasy. Niektoré modré riasy (cyanobaktérie) pri rozklade produkujú jedovaté látky, ktoré môžu mať vážne účinky na organizmy. Ryby reagujú rôznym spôsobom (nepokojom, lapaním po dychu, apatiou až po ležanie na boku). V najhoršom prípade prichádza k úhynu rýb. Preto radíme pri modrých riasach a pri pochybnostiach dodržať určené dávkovanie. Toxíny z modrých rias sú vo vode rýchlo odbúravané a tak pri správnom dávkovaní nedochádza k nepriaznivým účinkom na ryby. V prípade, že spozorujete u rýb opísané príznaky, odporúčame použitie SauerstoffAktiv, ktorý urýchľuje odbúravanie jedovatých látok. Obmedzenia účinku: Pri pH rybníka nad 8,6 sa znižuje účinok AlgoSolu. V tomto prípade by ste mali pred použitím AlgoSolu znížiť pH pomocou TeichFit alebo KoiStabil. Odporúčame pravidelné overovanie pH a tvrdosti dusitanu pomocou AquaCheck - Koffer od Söll. Striedavé účinky s inými prípravkami: Práškové prípravky z radu Söll by sa nemali používať bezprostredne pred použitím AlgoSolu, inak môže prísť k zníženiu jeho účinku. Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.
skladom
Algosol 5l - proti zeleným riasam
soll 
Algosol 5l -  proti zeleným riasam

99,50 € s DPH 
prevencia a boj proti zeleným riasam Balenie Stačí na ... 500 ml 10 000 l 2,5 l 50 000 l 5 l 100 000 l 10 l 200 000 l Regist. č. CCHLP: bio/1386/D/09/1/CCHLP Účinky: - neničí riasy chemicky, ale redukuje rast rias odbúraním chlorofilu - zastavuje prebytočnú spotrebu tvrdosti uhličitanu - zabraňuje kolísaniu hodnoty pH - opakovaným používaním sa zabráni rastu rias Dávkovanie: • 50 ml na 1 000 l vody pri začiatočnom štádiu vývinu rias a pri preventívnom ošetrení (odporúčame opakovať použitie o 2-3 týždne, aby sa zvýšili účinky a zničili trvalé formy) • 100 ml na 1 000 l vody pri silnom výskyte rias • pri výskyte modrých rias odporúčame špeciálne dávkovanie, t.j. 10 ml na 1 000 l vody počas piatich po sebe nasledujúcich dní Použitie: Na optimalizáciu účinku je možné dávkovanie rozdeliť na polovicu na dva po sebe nasledujúce dni. Zrieďte dávku pridaním 20-násobného množstva vody z rybníka (napr. v polievacej krhle) a rovnomerne rozlejte zriedený prípravok do rybníka. Zabráňte styku nezriedeného AlgoSolu s rastlinami na vodnej ploche, pretože by zapríčinil vznik škvŕn na listoch. Poznámka: Pri použití uvedených dávok nie sú známe vedľajšie účinky na ryby, rastliny a obojživelníky. Pri predávkovaní môže prísť k poškodeniu rýb a rastlín. V tomto prípade spôsobí neutralizáciu účinných látok v AlgoSole pridanie TeichFitu. Ryby nemusia byť pri ošetrení odstránené z rybníka. Voda je po ošetrení vhodná na polievanie v záhrade. Zvyšky produktu môžu zriedené ísť do kanalizácie, prázdne obaly dajte do domového odpadu. Produkt skladujte nad bodom mrazu. Použité nádoby vypláchnite vodou. V prípade požitia produktu zapiť veľkým množstvom vody, prípadne vyhľadať lekára. Pri kontakte prípravku s okom je potrebné oko vypláchnuť veľkým množstvom studenej vody. Pri kontakte s kožou odstrániť znečistený odev a dostatočne opláchnuť mydlom a vodou. Upozornenie: Zriedkavo sa vyskytuje nebezpečná situácia, keď sa premnožia modré riasy. Niektoré modré riasy (cyanobaktérie) pri rozklade produkujú jedovaté látky, ktoré môžu mať vážne účinky na organizmy. Ryby reagujú rôznym spôsobom (nepokojom, lapaním po dychu, apatiou až po ležanie na boku). V najhoršom prípade prichádza k úhynu rýb. Preto radíme pri modrých riasach a pri pochybnostiach dodržať určené dávkovanie. Toxíny z modrých rias sú vo vode rýchlo odbúravané a tak pri správnom dávkovaní nedochádza k nepriaznivým účinkom na ryby. V prípade, že spozorujete u rýb opísané príznaky, odporúčame použitie SauerstoffAktiv, ktorý urýchľuje odbúravanie jedovatých látok. Obmedzenia účinku: Pri pH rybníka nad 8,6 sa znižuje účinok AlgoSolu. V tomto prípade by ste mali pred použitím AlgoSolu znížiť pH pomocou TeichFit alebo KoiStabil. Odporúčame pravidelné overovanie pH a tvrdosti dusitanu pomocou AquaCheck - Koffer od Söll. Striedavé účinky s inými prípravkami: Práškové prípravky z radu Söll by sa nemali používať bezprostredne pred použitím AlgoSolu, inak môže prísť k zníženiu jeho účinku. Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.
do 10 dní
Algosol Forte 500ml - pri masívnom kvitnutí rias
soll 
Algosol Forte 500ml - pri masívnom kvitnutí rias

22,90 € s DPH 
- prvá pomoc pri masívnom kvitnutí rias - účinný prípravok na odstránenie zelených Balenie Stačí na ... 500 ml 10 000 l 2,5 l 50 000 l 5 l 100 000 l 10 l 200 000 l Regist. č. CCHLP: bio/1386/D/09/2/CCHLP Účinky: Špeciálna účinná zložka filtruje svetlo potrebné pre fotosyntetický proces zo svetelného spektra. Energetický výnos je podstatne redukovaný. Vďaka zníženej metabolickej aktivite rias, nižšej karbonátovej tvrdosti je používaný v jazierkach a útlmová schopnosť vody je udržiavaná tak, že predchádza kolísaniu pH hodnôt. Znižovanie rozvoja rias (reakčný čas) môže vyžadovať pár dní. Správne použitie AlgoSol Forte chráni pred rastom nových rias. Dávkovanie: • 50 ml na 1 000 l vody, ak je voda silne napadnutá riasami • pri silnom napadnutí modro-zelenými riasami (zvyčajne viditeľné ako plávajúci koberec rias, tenký olejovo vyzerajúci film - pokiaľ voda pod tým vyzerá relatívne čistá a často so sladkastým zápachom) by sa AlgoSol Forte nemal aplikovať v plnej dávke Použitie: AlgoSol Forte sa má používať iba v prípadoch hojného a pretrvávajúceho kvitnutia rias, pretože riasy sú dôležitou súčasťou potravinového reťazca a tak sú potrebné pre podporu a biologickú rovnováhu vo vodách. Aplikácia AlgoSol Forte by preto mala byť len ako "prvá pomoc" pri ničení rias. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov dávkovanie by malo byť rozdelené a pridané do vody počas dvoch po sebe nasledujúcich dní. Rozrieďte odmeranú dávku najmenej 20-krát takým množstvom jazierkovej vody a rozlejte to rovnomerne po celom povrchu jazierka. Vyvarujte sa priamemu kontaktu nezriedeného AlgoSol Forte s povrchom rastlín, pretože môže zanechať farebné škvrny na listoch. Poznámka: Ak je AlgoSol Forte používaný v špecifikovanom dávkovaní, nepoznáme-okrem prípadov uvedených nižšie-žiadne vedľajšie účinky na ryby, rastliny a obojživelníky. Avšak, znásobená dávka AlgoSol Forte môže zapríčiniť poškodenie rastlín alebo živočíchov vo vode. Ryby nemusia byť vybraté z jazierka počas použitia prípravku. Voda z jazierka môže byť použitá na zalievanie v záhrade aj po použití prípravku. Zvyšok produktu musí byť rozriedený s vodou a vyliaty do odpadu. Prázdny obal môže byť vyhodený do domového odpadu. Prípravok uchovávajte mimo mrazov. Po použití vyčistite pomocné nádoby, kontajnery a rukavice. Po požití produktu, vypite veľké množstvo vody a v prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc. Ak dôjde ku kontaktu produktu s očami, vypláchnite zasiahnuté oko studenou vodou. Ak príde ku kontaktu s pokožkou, očistite postihnuté miesto čistou tkaninou a umyte mydlom a vodou. Upozornenie: V niektorých prípadoch môžu Koi kapre reagovať citlivo na AlgoSol Forte, napr. ak sú oslabené chorobou (poškodenie pečene, parazitmi), mierou starostlivosti alebo nízkou kvalitou vody. V prípade nejakých pochybností AlgoSol Forte nepoužívajte alebo len v citlivom dávkovaní. V prípade náhodného predávkovania TeichFit pomôže neutralizovať látky v AlgoSole Forte. Nepoznáme žiadne ďalšie priame alebo vedľajšie účinky tohto prípravku. Obmedzenie účinku: Účinnosť AlgoSol Forte je znižovaná dočasnou alebo trvalou hodnotou pH vyššou ako 8,6. V tomto prípade by mala byť pH hodnota znížená použitím pH-Mínus, napr. pred použitím AlgoSol Forte. V prípade výskytu nejakých druhov Eughenophyta (bičíkaté organizmy) AlgoSol Forte na nich nebude mať žiadny účinok, pretože sú to živočíchy a nie riasy. Tiež spôsobujú zelené zafarbenie vody a sú indikátorom zlej kvality vody. V takomto prípade by ste mali skontrolovať pH, karbonátovú tvrdosť a hladinu dusitanov v jazierku pomocou testovacej sady AquaCheck. Striedavé účinky s inými prípravkami: Iné produkty od Söll by nemali byť používané v rovnakom čase ako AlgoSol Forte, pretože to môže znižovať jeho efektivitu. Ostatné produkty môžu byť použité deň pred alebo deň po použití AlgoSol Forte. Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.
do 10 dní
Algosol Forte 2,5l - pri masívnom kvitnutí rias
soll 
Algosol Forte 2,5l - pri masívnom kvitnutí rias

80,90 € s DPH 
- prvá pomoc pri masívnom kvitnutí rias - účinný prípravok na odstránenie zelených Balenie Stačí na ... 500 ml 10 000 l 2,5 l 50 000 l 5 l 100 000 l 10 l 200 000 l Regist. č. CCHLP: bio/1386/D/09/2/CCHLP Účinky: Špeciálna účinná zložka filtruje svetlo potrebné pre fotosyntetický proces zo svetelného spektra. Energetický výnos je podstatne redukovaný. Vďaka zníženej metabolickej aktivite rias, nižšej karbonátovej tvrdosti je používaný v jazierkach a útlmová schopnosť vody je udržiavaná tak, že predchádza kolísaniu pH hodnôt. Znižovanie rozvoja rias (reakčný čas) môže vyžadovať pár dní. Správne použitie AlgoSol Forte chráni pred rastom nových rias. Dávkovanie: • 50 ml na 1 000 l vody, ak je voda silne napadnutá riasami • pri silnom napadnutí modro-zelenými riasami (zvyčajne viditeľné ako plávajúci koberec rias, tenký olejovo vyzerajúci film - pokiaľ voda pod tým vyzerá relatívne čistá a často so sladkastým zápachom) by sa AlgoSol Forte nemal aplikovať v plnej dávke Použitie: AlgoSol Forte sa má používať iba v prípadoch hojného a pretrvávajúceho kvitnutia rias, pretože riasy sú dôležitou súčasťou potravinového reťazca a tak sú potrebné pre podporu a biologickú rovnováhu vo vodách. Aplikácia AlgoSol Forte by preto mala byť len ako "prvá pomoc" pri ničení rias. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov dávkovanie by malo byť rozdelené a pridané do vody počas dvoch po sebe nasledujúcich dní. Rozrieďte odmeranú dávku najmenej 20-krát takým množstvom jazierkovej vody a rozlejte to rovnomerne po celom povrchu jazierka. Vyvarujte sa priamemu kontaktu nezriedeného AlgoSol Forte s povrchom rastlín, pretože môže zanechať farebné škvrny na listoch. Poznámka: Ak je AlgoSol Forte používaný v špecifikovanom dávkovaní, nepoznáme-okrem prípadov uvedených nižšie-žiadne vedľajšie účinky na ryby, rastliny a obojživelníky. Avšak, znásobená dávka AlgoSol Forte môže zapríčiniť poškodenie rastlín alebo živočíchov vo vode. Ryby nemusia byť vybraté z jazierka počas použitia prípravku. Voda z jazierka môže byť použitá na zalievanie v záhrade aj po použití prípravku. Zvyšok produktu musí byť rozriedený s vodou a vyliaty do odpadu. Prázdny obal môže byť vyhodený do domového odpadu. Prípravok uchovávajte mimo mrazov. Po použití vyčistite pomocné nádoby, kontajnery a rukavice. Po požití produktu, vypite veľké množstvo vody a v prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc. Ak dôjde ku kontaktu produktu s očami, vypláchnite zasiahnuté oko studenou vodou. Ak príde ku kontaktu s pokožkou, očistite postihnuté miesto čistou tkaninou a umyte mydlom a vodou. Upozornenie: V niektorých prípadoch môžu Koi kapre reagovať citlivo na AlgoSol Forte, napr. ak sú oslabené chorobou (poškodenie pečene, parazitmi), mierou starostlivosti alebo nízkou kvalitou vody. V prípade nejakých pochybností AlgoSol Forte nepoužívajte alebo len v citlivom dávkovaní. V prípade náhodného predávkovania TeichFit pomôže neutralizovať látky v AlgoSole Forte. Nepoznáme žiadne ďalšie priame alebo vedľajšie účinky tohto prípravku. Obmedzenie účinku: Účinnosť AlgoSol Forte je znižovaná dočasnou alebo trvalou hodnotou pH vyššou ako 8,6. V tomto prípade by mala byť pH hodnota znížená použitím pH-Mínus, napr. pred použitím AlgoSol Forte. V prípade výskytu nejakých druhov Eughenophyta (bičíkaté organizmy) AlgoSol Forte na nich nebude mať žiadny účinok, pretože sú to živočíchy a nie riasy. Tiež spôsobujú zelené zafarbenie vody a sú indikátorom zlej kvality vody. V takomto prípade by ste mali skontrolovať pH, karbonátovú tvrdosť a hladinu dusitanov v jazierku pomocou testovacej sady AquaCheck. Striedavé účinky s inými prípravkami: Iné produkty od Söll by nemali byť používané v rovnakom čase ako AlgoSol Forte, pretože to môže znižovať jeho efektivitu. Ostatné produkty môžu byť použité deň pred alebo deň po použití AlgoSol Forte. Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.
do 10 dní
FadenalgenVernichter 250g - odstraňovač vláknitých rias
soll 
FadenalgenVernichter 250g - odstraňovač vláknitých rias

19,80 € s DPH 
Balenie Stačí na ... 250 g 8 000 l 500 g 16 000 l 1 kg 32 000 l 2,5 kg 80 000 l 5 kg 160 000 l Regist. č. CCHLP: bio/1386/D/09/3/CCHLP Účinky: - okamžitý účinok proti vláknitým riasam pomocou aktívneho kyslíka - obsahuje špeciálne baktérie, ktoré odbúravajú odumreté riasy - neobsahuje ťažké kovy ani organické biocídy FadenalgenVernichter ničí najodolnejšie kultúry vláknitých rias pomocou okamžitého uvoľňovania aktívneho kyslíka. Krátko po použití, mŕtve riasy budú odstránené. Zbytky rias budú vstrebané vďaka špeciálnym baktériám. Použitie odstraňovača vláknitých rias znamená narastanie okysličovania jazierka, čo zdokonaľuje elimináciu bahna. Popritom sú posilnené aj účinky vášho filtra. Dávkovanie: • 30 - 50 g na 1 000 l vody (prípravok rozprášte ráno cez jazierko so zameraním sa na postihnuté zóny, ale nerozprašujte ho priamo na rastliny) • preventívne dávkovanie: 20 g na 1 000 l vody každý týždeň Neopakujte úpravu vody týmto prípravkom pokiaľ neuplynú aspoň 3 dni. Uistite sa, že pH v jazierku je optimálne (7 - 8,3). Produkt nesmie byť použitý pri pH hodnote vyššej ako 8,5. Prípravok nesmie byť použitý v dažďovej vode alebo inom druhu kyslej vody pokiaľ nie je do vody pridaný stabilizátor karbonátovej tvrdosti a pH hodnoty. Za týmto účelom odporúčame použiť KoiStabil alebo TeichFit. Úprava môže byť počas sezóny opakovaná niekoľkokrát bez problémov. Upozornenie: Biocídny výrobok, používajte bezpečne! Pokyny pre bezpečné používanie a predlekársku prvú pomoc: • Uchovávajte mimo dosahu detí, pevne uzatvorený a v suchu. • Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. V prípade kontaktu je potrebné vypláchnuť postihnuté miesto silným prúdom vody a vyhľadať lekársku pomoc. • V prípade požitia treba vypláchnuť ústa, vypiť veľké množstvo vody a vyhľadať lekára. Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.
do 10 dní
FadenalgenVernichter 500g - odstraňovač vláknitých rias
soll 
FadenalgenVernichter 500g - odstraňovač vláknitých rias

30,90 € s DPH 
Balenie Stačí na ... 250 g 8 000 l 500 g 16 000 l 1 kg 32 000 l 2,5 kg 80 000 l 5 kg 160 000 l Regist. č. CCHLP: bio/1386/D/09/3/CCHLP Účinky: - okamžitý účinok proti vláknitým riasam pomocou aktívneho kyslíka - obsahuje špeciálne baktérie, ktoré odbúravajú odumreté riasy - neobsahuje ťažké kovy ani organické biocídy FadenalgenVernichter ničí najodolnejšie kultúry vláknitých rias pomocou okamžitého uvoľňovania aktívneho kyslíka. Krátko po použití, mŕtve riasy budú odstránené. Zbytky rias budú vstrebané vďaka špeciálnym baktériám. Použitie odstraňovača vláknitých rias znamená narastanie okysličovania jazierka, čo zdokonaľuje elimináciu bahna. Popritom sú posilnené aj účinky vášho filtra. Dávkovanie: • 30 - 50 g na 1 000 l vody (prípravok rozprášte ráno cez jazierko so zameraním sa na postihnuté zóny, ale nerozprašujte ho priamo na rastliny) • preventívne dávkovanie: 20 g na 1 000 l vody každý týždeň Neopakujte úpravu vody týmto prípravkom pokiaľ neuplynú aspoň 3 dni. Uistite sa, že pH v jazierku je optimálne (7 - 8,3). Produkt nesmie byť použitý pri pH hodnote vyššej ako 8,5. Prípravok nesmie byť použitý v dažďovej vode alebo inom druhu kyslej vody pokiaľ nie je do vody pridaný stabilizátor karbonátovej tvrdosti a pH hodnoty. Za týmto účelom odporúčame použiť KoiStabil alebo TeichFit. Úprava môže byť počas sezóny opakovaná niekoľkokrát bez problémov. Upozornenie: Biocídny výrobok, používajte bezpečne! Pokyny pre bezpečné používanie a predlekársku prvú pomoc: • Uchovávajte mimo dosahu detí, pevne uzatvorený a v suchu. • Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. V prípade kontaktu je potrebné vypláchnuť postihnuté miesto silným prúdom vody a vyhľadať lekársku pomoc. • V prípade požitia treba vypláchnuť ústa, vypiť veľké množstvo vody a vyhľadať lekára. Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.
do 10 dní
FadenalgenVernichter 1kg - odstraňovač vláknitých rias
soll 
FadenalgenVernichter 1kg - odstraňovač vláknitých rias

48,00 € s DPH 
Balenie Stačí na ... 250 g 8 000 l 500 g 16 000 l 1 kg 32 000 l 2,5 kg 80 000 l 5 kg 160 000 l Regist. č. CCHLP: bio/1386/D/09/3/CCHLP Účinky: - okamžitý účinok proti vláknitým riasam pomocou aktívneho kyslíka - obsahuje špeciálne baktérie, ktoré odbúravajú odumreté riasy - neobsahuje ťažké kovy ani organické biocídy FadenalgenVernichter ničí najodolnejšie kultúry vláknitých rias pomocou okamžitého uvoľňovania aktívneho kyslíka. Krátko po použití, mŕtve riasy budú odstránené. Zbytky rias budú vstrebané vďaka špeciálnym baktériám. Použitie odstraňovača vláknitých rias znamená narastanie okysličovania jazierka, čo zdokonaľuje elimináciu bahna. Popritom sú posilnené aj účinky vášho filtra. Dávkovanie: • 30 - 50 g na 1 000 l vody (prípravok rozprášte ráno cez jazierko so zameraním sa na postihnuté zóny, ale nerozprašujte ho priamo na rastliny) • preventívne dávkovanie: 20 g na 1 000 l vody každý týždeň Neopakujte úpravu vody týmto prípravkom pokiaľ neuplynú aspoň 3 dni. Uistite sa, že pH v jazierku je optimálne (7 - 8,3). Produkt nesmie byť použitý pri pH hodnote vyššej ako 8,5. Prípravok nesmie byť použitý v dažďovej vode alebo inom druhu kyslej vody pokiaľ nie je do vody pridaný stabilizátor karbonátovej tvrdosti a pH hodnoty. Za týmto účelom odporúčame použiť KoiStabil alebo TeichFit. Úprava môže byť počas sezóny opakovaná niekoľkokrát bez problémov. Upozornenie: Biocídny výrobok, používajte bezpečne! Pokyny pre bezpečné používanie a predlekársku prvú pomoc: • Uchovávajte mimo dosahu detí, pevne uzatvorený a v suchu. • Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. V prípade kontaktu je potrebné vypláchnuť postihnuté miesto silným prúdom vody a vyhľadať lekársku pomoc. • V prípade požitia treba vypláchnuť ústa, vypiť veľké množstvo vody a vyhľadať lekára. Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.
do 10 dní
FadenalgenVernichter 2,5kg - odstraňovač vláknitých rias
soll 
FadenalgenVernichter 2,5kg - odstraňovač vláknitých rias

75,00 € s DPH 
Balenie Stačí na ... 250 g 8 000 l 500 g 16 000 l 1 kg 32 000 l 2,5 kg 80 000 l 5 kg 160 000 l Regist. č. CCHLP: bio/1386/D/09/3/CCHLP Účinky: - okamžitý účinok proti vláknitým riasam pomocou aktívneho kyslíka - obsahuje špeciálne baktérie, ktoré odbúravajú odumreté riasy - neobsahuje ťažké kovy ani organické biocídy FadenalgenVernichter ničí najodolnejšie kultúry vláknitých rias pomocou okamžitého uvoľňovania aktívneho kyslíka. Krátko po použití, mŕtve riasy budú odstránené. Zbytky rias budú vstrebané vďaka špeciálnym baktériám. Použitie odstraňovača vláknitých rias znamená narastanie okysličovania jazierka, čo zdokonaľuje elimináciu bahna. Popritom sú posilnené aj účinky vášho filtra. Dávkovanie: • 30 - 50 g na 1 000 l vody (prípravok rozprášte ráno cez jazierko so zameraním sa na postihnuté zóny, ale nerozprašujte ho priamo na rastliny) • preventívne dávkovanie: 20 g na 1 000 l vody každý týždeň Neopakujte úpravu vody týmto prípravkom pokiaľ neuplynú aspoň 3 dni. Uistite sa, že pH v jazierku je optimálne (7 - 8,3). Produkt nesmie byť použitý pri pH hodnote vyššej ako 8,5. Prípravok nesmie byť použitý v dažďovej vode alebo inom druhu kyslej vody pokiaľ nie je do vody pridaný stabilizátor karbonátovej tvrdosti a pH hodnoty. Za týmto účelom odporúčame použiť KoiStabil alebo TeichFit. Úprava môže byť počas sezóny opakovaná niekoľkokrát bez problémov. Upozornenie: Biocídny výrobok, používajte bezpečne! Pokyny pre bezpečné používanie a predlekársku prvú pomoc: • Uchovávajte mimo dosahu detí, pevne uzatvorený a v suchu. • Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. V prípade kontaktu je potrebné vypláchnuť postihnuté miesto silným prúdom vody a vyhľadať lekársku pomoc. • V prípade požitia treba vypláchnuť ústa, vypiť veľké množstvo vody a vyhľadať lekára. Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.
skladom
FadenalgenVernichter 5kg - odstraňovač vláknitých rias
soll 
FadenalgenVernichter 5kg - odstraňovač vláknitých rias

127,00 € s DPH 
Balenie Stačí na ... 250 g 8 000 l 500 g 16 000 l 1 kg 32 000 l 2,5 kg 80 000 l 5 kg 160 000 l Regist. č. CCHLP: bio/1386/D/09/3/CCHLP Účinky: - okamžitý účinok proti vláknitým riasam pomocou aktívneho kyslíka - obsahuje špeciálne baktérie, ktoré odbúravajú odumreté riasy - neobsahuje ťažké kovy ani organické biocídy FadenalgenVernichter ničí najodolnejšie kultúry vláknitých rias pomocou okamžitého uvoľňovania aktívneho kyslíka. Krátko po použití, mŕtve riasy budú odstránené. Zbytky rias budú vstrebané vďaka špeciálnym baktériám. Použitie odstraňovača vláknitých rias znamená narastanie okysličovania jazierka, čo zdokonaľuje elimináciu bahna. Popritom sú posilnené aj účinky vášho filtra. Dávkovanie: • 30 - 50 g na 1 000 l vody (prípravok rozprášte ráno cez jazierko so zameraním sa na postihnuté zóny, ale nerozprašujte ho priamo na rastliny) • preventívne dávkovanie: 20 g na 1 000 l vody každý týždeň Neopakujte úpravu vody týmto prípravkom pokiaľ neuplynú aspoň 3 dni. Uistite sa, že pH v jazierku je optimálne (7 - 8,3). Produkt nesmie byť použitý pri pH hodnote vyššej ako 8,5. Prípravok nesmie byť použitý v dažďovej vode alebo inom druhu kyslej vody pokiaľ nie je do vody pridaný stabilizátor karbonátovej tvrdosti a pH hodnoty. Za týmto účelom odporúčame použiť KoiStabil alebo TeichFit. Úprava môže byť počas sezóny opakovaná niekoľkokrát bez problémov. Upozornenie: Biocídny výrobok, používajte bezpečne! Pokyny pre bezpečné používanie a predlekársku prvú pomoc: • Uchovávajte mimo dosahu detí, pevne uzatvorený a v suchu. • Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. V prípade kontaktu je potrebné vypláchnuť postihnuté miesto silným prúdom vody a vyhľadať lekársku pomoc. • V prípade požitia treba vypláchnuť ústa, vypiť veľké množstvo vody a vyhľadať lekára. Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.
do 10 dní
Algenstop 100g - prevencia proti riasam
soll 
Algenstop 100g  - prevencia proti riasam

13,10 € s DPH 
Balenie Stačí na... 100 g 2 000 l 250 g 5 000 l 500 g 10 000 l 1 kg 20 000 l 2,5 kg 50 000 l 5 kg 100 000 l 10 kg 200 000 l Účinky: - poskytuje dlhotrvajúce viazanie fosfátu, čím predchádza tvorbe a rastu rias - dlhotrvajúce uvoľňovanie kyslíka - zvyšuje rozkladanie sedimentov v jazierku - úsporný v dávkovaní Dávkovanie: Ideálne je podávane pred a po zime, ďalšie dávkovanie je pri výmene časti vody alebo pri novom naplnení jazierka vodou. • 50 g na 1 000 l vody pri normálnej koncentrácii fosfátu • 75 g na 1 000 l vody pri vysokých hodnotách fosfátu (viac ako 1,0 mg/l) Použitie: PhosLock rovnomerne rozdeľte (rozmiestnite) na ploche jazierka. Zabráňte priamemu kontaktu prášku s rastlinami. Filtre a iné zariadenia môžu zostať v prevádzke. Prášok skladujte v chlade a v suchu. Upozornenie: Nepoužívať pri pH hodnote vyššej ako 8,8!!! V tomto prípade najprv ošetrite jazierko pomocou pH-Minus alebo TeichFit. Nepoužívajte pri jazierkach s odtokom a lapačom nečistôt. Tu odporúčame použiť ZeoSpeed.
do 10 dní
Algenstop 250g - prevencia proti riasam
soll 
Algenstop 250g  - prevencia proti riasam

22,10 € s DPH 
Balenie Stačí na... 100 g 2 000 l 250 g 5 000 l 500 g 10 000 l 1 kg 20 000 l 2,5 kg 50 000 l 5 kg 100 000 l 10 kg 200 000 l Účinky: - poskytuje dlhotrvajúce viazanie fosfátu, čím predchádza tvorbe a rastu rias - dlhotrvajúce uvoľňovanie kyslíka - zvyšuje rozkladanie sedimentov v jazierku - úsporný v dávkovaní Dávkovanie: Ideálne je podávane pred a po zime, ďalšie dávkovanie je pri výmene časti vody alebo pri novom naplnení jazierka vodou. • 50 g na 1 000 l vody pri normálnej koncentrácii fosfátu • 75 g na 1 000 l vody pri vysokých hodnotách fosfátu (viac ako 1,0 mg/l) Použitie: PhosLock rovnomerne rozdeľte (rozmiestnite) na ploche jazierka. Zabráňte priamemu kontaktu prášku s rastlinami. Filtre a iné zariadenia môžu zostať v prevádzke. Prášok skladujte v chlade a v suchu. Upozornenie: Nepoužívať pri pH hodnote vyššej ako 8,8!!! V tomto prípade najprv ošetrite jazierko pomocou pH-Minus alebo TeichFit. Nepoužívajte pri jazierkach s odtokom a lapačom nečistôt. Tu odporúčame použiť ZeoSpeed.
do 10 dní
Algenstop 500g - prevencia proti riasam
soll 
Algenstop 500g  - prevencia proti riasam

34,70 € s DPH 
Balenie Stačí na... 100 g 2 000 l 250 g 5 000 l 500 g 10 000 l 1 kg 20 000 l 2,5 kg 50 000 l 5 kg 100 000 l 10 kg 200 000 l Účinky: - poskytuje dlhotrvajúce viazanie fosfátu, čím predchádza tvorbe a rastu rias - dlhotrvajúce uvoľňovanie kyslíka - zvyšuje rozkladanie sedimentov v jazierku - úsporný v dávkovaní Dávkovanie: Ideálne je podávane pred a po zime, ďalšie dávkovanie je pri výmene časti vody alebo pri novom naplnení jazierka vodou. • 50 g na 1 000 l vody pri normálnej koncentrácii fosfátu • 75 g na 1 000 l vody pri vysokých hodnotách fosfátu (viac ako 1,0 mg/l) Použitie: PhosLock rovnomerne rozdeľte (rozmiestnite) na ploche jazierka. Zabráňte priamemu kontaktu prášku s rastlinami. Filtre a iné zariadenia môžu zostať v prevádzke. Prášok skladujte v chlade a v suchu. Upozornenie: Nepoužívať pri pH hodnote vyššej ako 8,8!!! V tomto prípade najprv ošetrite jazierko pomocou pH-Minus alebo TeichFit. Nepoužívajte pri jazierkach s odtokom a lapačom nečistôt. Tu odporúčame použiť ZeoSpeed.
do 10 dní
Algenstop 1kg - prevencia proti riasam
soll 
Algenstop 1kg  - prevencia proti riasam

57,20 € s DPH 
Balenie Stačí na... 100 g 2 000 l 250 g 5 000 l 500 g 10 000 l 1 kg 20 000 l 2,5 kg 50 000 l 5 kg 100 000 l 10 kg 200 000 l Účinky: - poskytuje dlhotrvajúce viazanie fosfátu, čím predchádza tvorbe a rastu rias - dlhotrvajúce uvoľňovanie kyslíka - zvyšuje rozkladanie sedimentov v jazierku - úsporný v dávkovaní Dávkovanie: Ideálne je podávane pred a po zime, ďalšie dávkovanie je pri výmene časti vody alebo pri novom naplnení jazierka vodou. • 50 g na 1 000 l vody pri normálnej koncentrácii fosfátu • 75 g na 1 000 l vody pri vysokých hodnotách fosfátu (viac ako 1,0 mg/l) Použitie: PhosLock rovnomerne rozdeľte (rozmiestnite) na ploche jazierka. Zabráňte priamemu kontaktu prášku s rastlinami. Filtre a iné zariadenia môžu zostať v prevádzke. Prášok skladujte v chlade a v suchu. Upozornenie: Nepoužívať pri pH hodnote vyššej ako 8,8!!! V tomto prípade najprv ošetrite jazierko pomocou pH-Minus alebo TeichFit. Nepoužívajte pri jazierkach s odtokom a lapačom nečistôt. Tu odporúčame použiť ZeoSpeed.
do 10 dní
Algenstop 2,5kg - prevencia proti riasam
soll 
Algenstop 2,5kg  - prevencia proti riasam

113,20 € s DPH 
Balenie Stačí na... 100 g 2 000 l 250 g 5 000 l 500 g 10 000 l 1 kg 20 000 l 2,5 kg 50 000 l 5 kg 100 000 l 10 kg 200 000 l Účinky: - poskytuje dlhotrvajúce viazanie fosfátu, čím predchádza tvorbe a rastu rias - dlhotrvajúce uvoľňovanie kyslíka - zvyšuje rozkladanie sedimentov v jazierku - úsporný v dávkovaní Dávkovanie: Ideálne je podávane pred a po zime, ďalšie dávkovanie je pri výmene časti vody alebo pri novom naplnení jazierka vodou. • 50 g na 1 000 l vody pri normálnej koncentrácii fosfátu • 75 g na 1 000 l vody pri vysokých hodnotách fosfátu (viac ako 1,0 mg/l) Použitie: PhosLock rovnomerne rozdeľte (rozmiestnite) na ploche jazierka. Zabráňte priamemu kontaktu prášku s rastlinami. Filtre a iné zariadenia môžu zostať v prevádzke. Prášok skladujte v chlade a v suchu. Upozornenie: Nepoužívať pri pH hodnote vyššej ako 8,8!!! V tomto prípade najprv ošetrite jazierko pomocou pH-Minus alebo TeichFit. Nepoužívajte pri jazierkach s odtokom a lapačom nečistôt. Tu odporúčame použiť ZeoSpeed.
do 10 dní

pre registrovaných


 

nová registrácia
zabudol som heslo
Certifikát Overené zákazníkmi
 
Bazény | tepelné čerpadlá | záhradný nábytok | záhradkárske potreby | fúkaná izolácia © 2008-2018 DAES, s.r.o., vytvorilo MaM Multimedia, s.r.o.