Nachádzate sa v oddelení: ČERPADLO VODA

PODKATEGÓRIE TOVARU


Redukčný ventil Honeywell D06F 3/4"
Honeywell 
Redukčný ventil Honeywell D06F 3/4"

95,70 € s DPH 
Použitie
Redukčné ventily D 06 F slúžia na ochranu vodovodných sústav a zariadení vo vnútri budov pred príliš vysokým vstupným tlakom. V rámci ich technickej špecifikácie ich možno použiť, v priemyselných objektoch, polyfunkčných objektoch a v obytných budovách. Inštaláciou redukčného ventilu zabránime poškodeniam spôsobeným vysokým tlakom, napríklad na výtokových armatúrach, alebo vnútorných inštaláciách,a zároveň znížime spotrebu vody.
Konštrukcia redukčného ventilu D 06 F garantuje konštantný výstupný tlak, nastavený užívateľom, aj pri veľkých výkyvoch vstupného tlaku. Inštaláciou redukčného ventilu tlaku vody zminimalizujeme hluk vo vnútri inštalácie.
Špecifická charakteristika
• preskúšané DVGW
• preskúšaná protihluková ochrana, skupina 1 bez podkladu
• jednoduché nastavenie výstupného tlaku, otáčaním nastavovacieho kolieska
• požadovaná hodnota výstupného tlaku je viditeľná priamo na stupnici
• oceľová pružina sa nachádza mimo toku pitnej vody
• ventilová vložka z vysokokvalitného materiálu, kompletne vymeniteľná
• integrované jemné sito
• miska z priesvitného plastu
• možné dodať aj bez skrutkových spojov
• možnosť prerobenia na jemný filter so spätným preplachom
• možné dodatočne vybaviť predradným ventilom spätného toku – spätnou klapkou
• kolísavý vstupný tlak nemá žiaden vplyv na výstupný tlak
• in Service - údržba bez demontáže z potrubného rozvodu
• KTW - odporúčania sú dodržané
• spoľahlivý a osvedčený výrobok
• nízka hmotnosť

Oblasť použitia
Médium: voda a iné neagresívne tekutiny,
stlačený vzduch a dusík Vstupný tlak: max. 25 bar Výstupný tlak: 1,5 - 6 bar Výstupný tlak nastavený od výrobcu na 4 bar
Technické údaje
Prevádzková teplota: max. 40°C s priesvitnou miskou max. 70°C s mosadznou miskou
Minimálny pokles tlaku: 1bar

Vyhotovenie
Redukčný ventil pozostáva z:
• krytu s obojstrannou prípojkou manometra G 1/4"
• skrutkových spojov (varianty A a B)
• ventilovej vložky vrátane membrány a ventilového sedla
• ventilového sita s veľkosťou ôk 0,16 mm
• krytu pružiny, nastavovacieho kolieska a stupnice
• misky ( vysokokvalitný plast alebo mosadz )
• oceľovej pružiny ventilu
• sitka chrániaceho ventilovú vložku
• bez manometra, viď príslušenstvo

Materiál
• kryt z mosadze
• skrutkové spoje z mosadze
• ventilová vložka z vysokokvalitného materiálu
• jemné sito z nehrdzavejúcej ocele
• pružinová krytka s prestaviteľnou rukoväťou so škálou nastavenia z vysokokvalitného plastu
• membrána z NBR, zosilnená tkanina
• tesnenia z NBR
• pružina ventilu vyrobená z pružinovej ocele

Popis činnosti
Redukčné ventily D 06 F sú konštruované na princípe odľahčenej kúžeľky a nastaviteľnej pružiny, priamo pôsobiacej na membránu. Pracujú na princípe porovnávania síl.Proti sile membrány pôsobí sila pružiny ventilu. Pokiaľ v dôsledku odberu vody poklesne tlak na výstupe, a tým aj sila tlaku na membránu,sila pružiny otvorí ventil. Tlak na strane výstupu sa opäť zväčší, až kým sa nedosiahne rovnovážny stav medzi silou membrány a pružiny. Vstupný tlak nepôsobí na regulačný ventil ani v otváracom ani uzatváracom cykle (vyvážená kúželka). Kolísania tlaku na vstupnej strane preto neovplyvňujú výstupný tlak.

Pokyny pre inštaláciu
• Montáž podľa možnosti vo vodorovnom potrubnom vedení s miskou smerom dolu
• Zohľadniť uzatváracie ventily - s uzatváracími ventilmi je možný in Service (v prevádzke)
• Dbať na dobrú prístupnosť
- aby sa dal dobre pozorovať manometer
- pri priesvitnej miske sa dá dobre pozorovať stupeň znečiste-nia
- uľahčuje údržbu a kontrolu
• Pri domovej prípojke namontovať priamo za jemný filter - redukčný ventil je takto optimálne chránený pred nečistotou
• Za redukčným ventilom sa odporúča trasa upokojenia minimál-ne 5 x DN (podľa DIN 1988, časť 5)

Príklady použitia
Redukčné ventily typu D 06 F sú vhodné pre domové vodné inštalácie všetkých typov. Môžu sa však používať aj na priemyselné účely pri zohľadnení ich špecifikácií.
Redukčné ventily musia byť inštalované:
• ak tlak v stave pokoja prekračuje prípustný prevádzkový tlak zariadenia
• ako protihluková ochrana, ak je tlak v stave pokoja v mies-te odberu nad 5 bar (protihluková ochrana vo výškových budovách DIN 4109)
• ak je v zariadení so zvýšeným tlakom potrebných viac tlakových zón (redukčné ventily na poschodiach)
• ak sa musí zabrániť kolísaniu tlaku v pripojených zariadeniach
• aby sa udržali v zariadeniach so zvýšeným tlakom konštantné vstupné a výstupné tlaky
dodanie do 2 týždňov
Redukčný ventil Honeywell D06FH 1/2"
Honeywell 
Redukčný ventil Honeywell D06FH 1/2"

119,00 € s DPH 
Použitie
ventily D06FH slúžia na ochranu vodovodných sústav a zariadení vo vnútri budov pred príliš vysokým vstupným tlakom. V rámci ich technickej špecifikácie ich možno použiť v priemyselných objektoch, polyfunkčných objektoch a v obytných budovách. Inštaláciou redukčného ventilu zabránime poškodeniam spôsobených vysokým tlakom, napríklad na výtokových armatúrach alebo vnútorných inštaláciách, a zároveň znížime spotrebu vody. Konštrukcia redukčného ventilu D06FH garantuje konštantný výstupný tlak nastavený užívateľom, aj pri veľkých výkyvoch vstupného tlaku. Inštaláciou redukčného ventilu tlaku vody zminimalizujeme hluk vo vnútri inštalácie.

Špecifická charakteristika • preskúšané DVGW
• preskúšaná protihluková
ochrana, skupina 1 bez podkladu • jednoduché nastavenie výstupného tlaku otáčaním nastavovacieho kolieska
• požadovaná hodnota výstupného tlaku je viditeľná priamo na stupnici
• oceľová pružina sa nachádza mimo toku pitnej vody
• ventilová vložka z vysokokvalitného materiálu kompletne vymeniteľná
• integrované jemné sito
• miska z priesvitného plastu
• možné dodať aj bez skrutkových spojov
• možnosť prerobenia na jemný filter so spätným preplachom
• možné dodatočne vybaviť predradeným ventilom spätného toku – spätnou klapkou
• kolísavý vstupný tlak nemá žiaden vplyv na výstupný tlak • in Service - údržba bez demontáže z potrubného rozvodu
• KTW - odporúčania sú dodržané
• spoľahlivý a osvedčený výrobok
• nízka hmotnosť


Oblasť použitia Médium: voda a iné neagresívne tekutiny, stlačený vzduch a dusík Vstupný tlak: max. 25 bar Výstupný tlak: 1,5 - 12 bar

Technické údaje Prevádzková teplota: max. 70C
Minimálny pokles tlaku: 1 bar

Prevedenie
Redukčný ventil pozostáva z: • krytu s obojstrannou prípojkou manometra G 1/4"
• skrutkových spojov (varianty A a B)
• ventilovej vložky vrátane membrány a ventilového sedla
• ventilového sita s veľkosťou ôk 0,16 mm
• krytu pružiny, nastavovacieho kolieska a stupnice
• misky ( vysokokvalitný plast alebo mosadz )
• oceľovej pružiny ventilu
• sitka chrániaceho ventilovú vložku
• bez manometra, viď príslušenstvo

Materiál
• teleso z mosadze odolnej voči odzinkovaniu
• skrutkové spoje z mosadze • vložka ventilu z vysokokvalitného syntetického materiálu
• jemné sitko z nehrdzavejúcej ocele
• kryt pružiny s prestaviteľnou násadou z vysokokvalitného syntetického materiálu
• nádobka sitka z mosadze
• membrána z NBR, zosilnená tkaninou
• tesnenia z NBR
• pružina nastaviteľnej hodnoty z pružinovej ocele


Popis činnosti
Redukčné ventily D06FH sú konštruované na princípe odľahčenej kužeľky a nastaviteľnej pružiny priamo pôsobiacej na membránu. Pracujú na princípe porovnávania síl. Proti sile membrány pôsobí sila pružiny ventilu. Pokiaľ v dôsledku odberu vody poklesne tlak na výstupe a tým aj sila tlaku na membránu, sila pružiny otvorí ventil. Tlak na strane výstupu sa opäť zväčší, až kým sa nedosiahne rovnovážny stav medzi silou membrány a pružiny. Vstupný tlak nepôsobí na regulačný ventil ani v otváracom ani uzatváracom cykle (vyvážená kužeľka).Kolísania tlaku na vstupnej strane preto neovplyvňujú výstupný tlak.

Pokyny pre inštaláciu Montáž podľa možnosti vo vodorovnom potrubnom vedení s miskou smerom dolu
• Zohľadniť uzatváracie ventily
- s uzatváracími ventilmi je možný in Service (v prevádzke) • Dbať na dobrú prístupnosť - aby sa dal dobre pozorovať manometer - pri priesvitnej miske sa dá dobre pozorovať stupeň znečistenia - uľahčuje údržbu a kontrolu • Pri domovej prípojke namontovať priamo za jemný filter - redukčný ventil je takto optimálne chránený pred nečistotou • Za redukčným ventilom sa odporúča trasa upokojenia minimálne 5 x DN.

Príklady použitia Redukčné ventily typu D06FH sú vhodné pre domové vodné inštalácie všetkých typov. Môžu sa však používať aj na priemyselné účely pri zohľadnení ich špecifikácií. Redukčné ventily musia byť inštalované:
• ak tlak v stave pokoja prekračuje prípustný prevádzkový tlak zariadenia
• ako protihluková ochrana, ak je tlak v stave pokoja v mieste odberu nad 5 bar (protihluková ochrana vo výškových budovách DIN 4109)
• ak je v zariadení so zvýšeným tlakom potrebných viac tlakových zón (redukčné ventily na poschodiach)
• ak sa musí zabrániť kolísaniu tlaku v pripojených zariadeniach
• aby sa udržali v zariadeniach so zvýšeným tlakom konštantné vstupné a výstupné tlaky
dodanie do 2 týždňov
Redukčný ventil Honeywell D06FH 3/4"
Honeywell 
Redukčný ventil Honeywell D06FH 3/4"

135,00 € s DPH 
Použitie
ventily D06FH slúžia na ochranu vodovodných sústav a zariadení vo vnútri budov pred príliš vysokým vstupným tlakom. V rámci ich technickej špecifikácie ich možno použiť v priemyselných objektoch, polyfunkčných objektoch a v obytných budovách. Inštaláciou redukčného ventilu zabránime poškodeniam spôsobených vysokým tlakom, napríklad na výtokových armatúrach alebo vnútorných inštaláciách, a zároveň znížime spotrebu vody. Konštrukcia redukčného ventilu D06FH garantuje konštantný výstupný tlak nastavený užívateľom, aj pri veľkých výkyvoch vstupného tlaku. Inštaláciou redukčného ventilu tlaku vody zminimalizujeme hluk vo vnútri inštalácie.

Špecifická charakteristika • preskúšané DVGW
• preskúšaná protihluková
ochrana, skupina 1 bez podkladu • jednoduché nastavenie výstupného tlaku otáčaním nastavovacieho kolieska
• požadovaná hodnota výstupného tlaku je viditeľná priamo na stupnici
• oceľová pružina sa nachádza mimo toku pitnej vody
• ventilová vložka z vysokokvalitného materiálu kompletne vymeniteľná
• integrované jemné sito
• miska z priesvitného plastu
• možné dodať aj bez skrutkových spojov
• možnosť prerobenia na jemný filter so spätným preplachom
• možné dodatočne vybaviť predradeným ventilom spätného toku – spätnou klapkou
• kolísavý vstupný tlak nemá žiaden vplyv na výstupný tlak • in Service - údržba bez demontáže z potrubného rozvodu
• KTW - odporúčania sú dodržané
• spoľahlivý a osvedčený výrobok
• nízka hmotnosť


Oblasť použitia Médium: voda a iné neagresívne tekutiny, stlačený vzduch a dusík Vstupný tlak: max. 25 bar Výstupný tlak: 1,5 - 12 bar

Technické údaje Prevádzková teplota: max. 70C
Minimálny pokles tlaku: 1 bar

Prevedenie
Redukčný ventil pozostáva z: • krytu s obojstrannou prípojkou manometra G 1/4"
• skrutkových spojov (varianty A a B)
• ventilovej vložky vrátane membrány a ventilového sedla
• ventilového sita s veľkosťou ôk 0,16 mm
• krytu pružiny, nastavovacieho kolieska a stupnice
• misky ( vysokokvalitný plast alebo mosadz )
• oceľovej pružiny ventilu
• sitka chrániaceho ventilovú vložku
• bez manometra, viď príslušenstvo

Materiál
• teleso z mosadze odolnej voči odzinkovaniu
• skrutkové spoje z mosadze • vložka ventilu z vysokokvalitného syntetického materiálu
• jemné sitko z nehrdzavejúcej ocele
• kryt pružiny s prestaviteľnou násadou z vysokokvalitného syntetického materiálu
• nádobka sitka z mosadze
• membrána z NBR, zosilnená tkaninou
• tesnenia z NBR
• pružina nastaviteľnej hodnoty z pružinovej ocele


Popis činnosti
Redukčné ventily D06FH sú konštruované na princípe odľahčenej kužeľky a nastaviteľnej pružiny priamo pôsobiacej na membránu. Pracujú na princípe porovnávania síl. Proti sile membrány pôsobí sila pružiny ventilu. Pokiaľ v dôsledku odberu vody poklesne tlak na výstupe a tým aj sila tlaku na membránu, sila pružiny otvorí ventil. Tlak na strane výstupu sa opäť zväčší, až kým sa nedosiahne rovnovážny stav medzi silou membrány a pružiny. Vstupný tlak nepôsobí na regulačný ventil ani v otváracom ani uzatváracom cykle (vyvážená kužeľka).Kolísania tlaku na vstupnej strane preto neovplyvňujú výstupný tlak.

Pokyny pre inštaláciu Montáž podľa možnosti vo vodorovnom potrubnom vedení s miskou smerom dolu
• Zohľadniť uzatváracie ventily
- s uzatváracími ventilmi je možný in Service (v prevádzke) • Dbať na dobrú prístupnosť - aby sa dal dobre pozorovať manometer - pri priesvitnej miske sa dá dobre pozorovať stupeň znečistenia - uľahčuje údržbu a kontrolu • Pri domovej prípojke namontovať priamo za jemný filter - redukčný ventil je takto optimálne chránený pred nečistotou • Za redukčným ventilom sa odporúča trasa upokojenia minimálne 5 x DN.

Príklady použitia Redukčné ventily typu D06FH sú vhodné pre domové vodné inštalácie všetkých typov. Môžu sa však používať aj na priemyselné účely pri zohľadnení ich špecifikácií. Redukčné ventily musia byť inštalované:
• ak tlak v stave pokoja prekračuje prípustný prevádzkový tlak zariadenia
• ako protihluková ochrana, ak je tlak v stave pokoja v mieste odberu nad 5 bar (protihluková ochrana vo výškových budovách DIN 4109)
• ak je v zariadení so zvýšeným tlakom potrebných viac tlakových zón (redukčné ventily na poschodiach)
• ak sa musí zabrániť kolísaniu tlaku v pripojených zariadeniach
• aby sa udržali v zariadeniach so zvýšeným tlakom konštantné vstupné a výstupné tlaky
dodanie do 1 týždňa
Redukčný ventil Honeywell D06FH 1"
Honeywell 
Redukčný ventil Honeywell D06FH 1"

155,00 € s DPH 
Použitie
ventily D06FH slúžia na ochranu vodovodných sústav a zariadení vo vnútri budov pred príliš vysokým vstupným tlakom. V rámci ich technickej špecifikácie ich možno použiť v priemyselných objektoch, polyfunkčných objektoch a v obytných budovách. Inštaláciou redukčného ventilu zabránime poškodeniam spôsobených vysokým tlakom, napríklad na výtokových armatúrach alebo vnútorných inštaláciách, a zároveň znížime spotrebu vody. Konštrukcia redukčného ventilu D06FH garantuje konštantný výstupný tlak nastavený užívateľom, aj pri veľkých výkyvoch vstupného tlaku. Inštaláciou redukčného ventilu tlaku vody zminimalizujeme hluk vo vnútri inštalácie.

Špecifická charakteristika • preskúšané DVGW
• preskúšaná protihluková
ochrana, skupina 1 bez podkladu • jednoduché nastavenie výstupného tlaku otáčaním nastavovacieho kolieska
• požadovaná hodnota výstupného tlaku je viditeľná priamo na stupnici
• oceľová pružina sa nachádza mimo toku pitnej vody
• ventilová vložka z vysokokvalitného materiálu kompletne vymeniteľná
• integrované jemné sito
• miska z priesvitného plastu
• možné dodať aj bez skrutkových spojov
• možnosť prerobenia na jemný filter so spätným preplachom
• možné dodatočne vybaviť predradeným ventilom spätného toku – spätnou klapkou
• kolísavý vstupný tlak nemá žiaden vplyv na výstupný tlak • in Service - údržba bez demontáže z potrubného rozvodu
• KTW - odporúčania sú dodržané
• spoľahlivý a osvedčený výrobok
• nízka hmotnosť


Oblasť použitia Médium: voda a iné neagresívne tekutiny, stlačený vzduch a dusík Vstupný tlak: max. 25 bar Výstupný tlak: 1,5 - 12 bar

Technické údaje Prevádzková teplota: max. 70C
Minimálny pokles tlaku: 1 bar

Prevedenie
Redukčný ventil pozostáva z: • krytu s obojstrannou prípojkou manometra G 1/4"
• skrutkových spojov (varianty A a B)
• ventilovej vložky vrátane membrány a ventilového sedla
• ventilového sita s veľkosťou ôk 0,16 mm
• krytu pružiny, nastavovacieho kolieska a stupnice
• misky ( vysokokvalitný plast alebo mosadz )
• oceľovej pružiny ventilu
• sitka chrániaceho ventilovú vložku
• bez manometra, viď príslušenstvo

Materiál
• teleso z mosadze odolnej voči odzinkovaniu
• skrutkové spoje z mosadze • vložka ventilu z vysokokvalitného syntetického materiálu
• jemné sitko z nehrdzavejúcej ocele
• kryt pružiny s prestaviteľnou násadou z vysokokvalitného syntetického materiálu
• nádobka sitka z mosadze
• membrána z NBR, zosilnená tkaninou
• tesnenia z NBR
• pružina nastaviteľnej hodnoty z pružinovej ocele


Popis činnosti
Redukčné ventily D06FH sú konštruované na princípe odľahčenej kužeľky a nastaviteľnej pružiny priamo pôsobiacej na membránu. Pracujú na princípe porovnávania síl. Proti sile membrány pôsobí sila pružiny ventilu. Pokiaľ v dôsledku odberu vody poklesne tlak na výstupe a tým aj sila tlaku na membránu, sila pružiny otvorí ventil. Tlak na strane výstupu sa opäť zväčší, až kým sa nedosiahne rovnovážny stav medzi silou membrány a pružiny. Vstupný tlak nepôsobí na regulačný ventil ani v otváracom ani uzatváracom cykle (vyvážená kužeľka).Kolísania tlaku na vstupnej strane preto neovplyvňujú výstupný tlak.

Pokyny pre inštaláciu Montáž podľa možnosti vo vodorovnom potrubnom vedení s miskou smerom dolu
• Zohľadniť uzatváracie ventily
- s uzatváracími ventilmi je možný in Service (v prevádzke) • Dbať na dobrú prístupnosť - aby sa dal dobre pozorovať manometer - pri priesvitnej miske sa dá dobre pozorovať stupeň znečistenia - uľahčuje údržbu a kontrolu • Pri domovej prípojke namontovať priamo za jemný filter - redukčný ventil je takto optimálne chránený pred nečistotou • Za redukčným ventilom sa odporúča trasa upokojenia minimálne 5 x DN.

Príklady použitia Redukčné ventily typu D06FH sú vhodné pre domové vodné inštalácie všetkých typov. Môžu sa však používať aj na priemyselné účely pri zohľadnení ich špecifikácií. Redukčné ventily musia byť inštalované:
• ak tlak v stave pokoja prekračuje prípustný prevádzkový tlak zariadenia
• ako protihluková ochrana, ak je tlak v stave pokoja v mieste odberu nad 5 bar (protihluková ochrana vo výškových budovách DIN 4109)
• ak je v zariadení so zvýšeným tlakom potrebných viac tlakových zón (redukčné ventily na poschodiach)
• ak sa musí zabrániť kolísaniu tlaku v pripojených zariadeniach
• aby sa udržali v zariadeniach so zvýšeným tlakom konštantné vstupné a výstupné tlaky
dodanie do 2 týždňov
Redukčný ventil Honeywell D06FH 11/4"
Honeywell 
Redukčný ventil Honeywell D06FH 11/4"

235,00 € s DPH 
Použitie
ventily D06FH slúžia na ochranu vodovodných sústav a zariadení vo vnútri budov pred príliš vysokým vstupným tlakom. V rámci ich technickej špecifikácie ich možno použiť v priemyselných objektoch, polyfunkčných objektoch a v obytných budovách. Inštaláciou redukčného ventilu zabránime poškodeniam spôsobených vysokým tlakom, napríklad na výtokových armatúrach alebo vnútorných inštaláciách, a zároveň znížime spotrebu vody. Konštrukcia redukčného ventilu D06FH garantuje konštantný výstupný tlak nastavený užívateľom, aj pri veľkých výkyvoch vstupného tlaku. Inštaláciou redukčného ventilu tlaku vody zminimalizujeme hluk vo vnútri inštalácie.

Špecifická charakteristika • preskúšané DVGW
• preskúšaná protihluková
ochrana, skupina 1 bez podkladu • jednoduché nastavenie výstupného tlaku otáčaním nastavovacieho kolieska
• požadovaná hodnota výstupného tlaku je viditeľná priamo na stupnici
• oceľová pružina sa nachádza mimo toku pitnej vody
• ventilová vložka z vysokokvalitného materiálu kompletne vymeniteľná
• integrované jemné sito
• miska z priesvitného plastu
• možné dodať aj bez skrutkových spojov
• možnosť prerobenia na jemný filter so spätným preplachom
• možné dodatočne vybaviť predradeným ventilom spätného toku – spätnou klapkou
• kolísavý vstupný tlak nemá žiaden vplyv na výstupný tlak • in Service - údržba bez demontáže z potrubného rozvodu
• KTW - odporúčania sú dodržané
• spoľahlivý a osvedčený výrobok
• nízka hmotnosť


Oblasť použitia Médium: voda a iné neagresívne tekutiny, stlačený vzduch a dusík Vstupný tlak: max. 25 bar Výstupný tlak: 1,5 - 12 bar

Technické údaje Prevádzková teplota: max. 70C
Minimálny pokles tlaku: 1 bar

Prevedenie
Redukčný ventil pozostáva z: • krytu s obojstrannou prípojkou manometra G 1/4"
• skrutkových spojov (varianty A a B)
• ventilovej vložky vrátane membrány a ventilového sedla
• ventilového sita s veľkosťou ôk 0,16 mm
• krytu pružiny, nastavovacieho kolieska a stupnice
• misky ( vysokokvalitný plast alebo mosadz )
• oceľovej pružiny ventilu
• sitka chrániaceho ventilovú vložku
• bez manometra, viď príslušenstvo

Materiál
• teleso z mosadze odolnej voči odzinkovaniu
• skrutkové spoje z mosadze • vložka ventilu z vysokokvalitného syntetického materiálu
• jemné sitko z nehrdzavejúcej ocele
• kryt pružiny s prestaviteľnou násadou z vysokokvalitného syntetického materiálu
• nádobka sitka z mosadze
• membrána z NBR, zosilnená tkaninou
• tesnenia z NBR
• pružina nastaviteľnej hodnoty z pružinovej ocele


Popis činnosti
Redukčné ventily D06FH sú konštruované na princípe odľahčenej kužeľky a nastaviteľnej pružiny priamo pôsobiacej na membránu. Pracujú na princípe porovnávania síl. Proti sile membrány pôsobí sila pružiny ventilu. Pokiaľ v dôsledku odberu vody poklesne tlak na výstupe a tým aj sila tlaku na membránu, sila pružiny otvorí ventil. Tlak na strane výstupu sa opäť zväčší, až kým sa nedosiahne rovnovážny stav medzi silou membrány a pružiny. Vstupný tlak nepôsobí na regulačný ventil ani v otváracom ani uzatváracom cykle (vyvážená kužeľka).Kolísania tlaku na vstupnej strane preto neovplyvňujú výstupný tlak.

Pokyny pre inštaláciu Montáž podľa možnosti vo vodorovnom potrubnom vedení s miskou smerom dolu
• Zohľadniť uzatváracie ventily
- s uzatváracími ventilmi je možný in Service (v prevádzke) • Dbať na dobrú prístupnosť - aby sa dal dobre pozorovať manometer - pri priesvitnej miske sa dá dobre pozorovať stupeň znečistenia - uľahčuje údržbu a kontrolu • Pri domovej prípojke namontovať priamo za jemný filter - redukčný ventil je takto optimálne chránený pred nečistotou • Za redukčným ventilom sa odporúča trasa upokojenia minimálne 5 x DN.

Príklady použitia Redukčné ventily typu D06FH sú vhodné pre domové vodné inštalácie všetkých typov. Môžu sa však používať aj na priemyselné účely pri zohľadnení ich špecifikácií. Redukčné ventily musia byť inštalované:
• ak tlak v stave pokoja prekračuje prípustný prevádzkový tlak zariadenia
• ako protihluková ochrana, ak je tlak v stave pokoja v mieste odberu nad 5 bar (protihluková ochrana vo výškových budovách DIN 4109)
• ak je v zariadení so zvýšeným tlakom potrebných viac tlakových zón (redukčné ventily na poschodiach)
• ak sa musí zabrániť kolísaniu tlaku v pripojených zariadeniach
• aby sa udržali v zariadeniach so zvýšeným tlakom konštantné vstupné a výstupné tlaky
dodanie do 2 týždňov
Jemný preplachovatelný filter FF06 3/4" do 40 °C
Honeywell 
Jemný preplachovatelný filter FF06 3/4" do 40 °C

50,50 € s DPH 
Použitie Jemné preplachovateľné filtre FF06 miniplus zabezpečujú nepretržitú dodávku filtrovanej vody. Jemný filter redukuje množstvo cudzích častíc vo vode, napríklad úlomkov hrdze, konopných vlákien alebo piesočných zrniek. Filtre FF06 je možné použiť v systémoch so zaradeným redukčným ventilom alebo bez neho. Nečistoty usadené na dne filtračnej nádoby je možné ľahko odstrániť pomocou guľového kohúta v spodnej časti. Špecifická charakteristika • Jednoduchá inštalácia • Neprerušená dodávka filtrovanej vody i v priebehu preplachovania • Filtračná nádobka z mechanicky odolného číreho plastu umožňuje jednoducho kontrolovať znečistenie filtra • Vyhotovenie s mosadznou nádobkou pre pripojenie na teplú vodu • Jednoduchá údržba alebo výmena filtračného sitka • Dostupná aj verzia bez pripojovacích nátrubkov • Teleso filtra je vyhotovené s vonkajšími a vnútornými pripojovacími závitmi • Vyhovuje požiadavkám KTW • In Service možnosť údržby a opráv bez demontáže filtra z potrubia Oblasť použitia Médium voda Vstupný tlak maximálne 16,0 bar s priehľadnou filtračnou nádobkou maximálne 25,0 bar s filtračnou nádobkou z červeného bronzu Výstupný tlak 1,5 až 6,0 bar (počas výroby nastavené na 4,0 baru) Technické údaje Montážna poloha: vodorovná, filtračná nádobka smerom dole Pracovný tlak: max. 16 bar Pracovná teplota: pre verziu s čírou plastovou nádobkou max. 40°C pre verziu s mosadznou nádobkou max. 80 C Technické údaje Konštrukcia 06 miniplus sa skladá z: • telesa s vnútorným a vonkajším pripájacím závitom • závitových nátrubkov (verzia AA a AAM) • jemného filtračného sitka v plastovej nádobke • guľového preplachovacieho ventilu Materiály • teleso z lisovanej mosadze odolnej odzinkovaniu • pripájací nátrubok z mosadze • filtračné sitko z nehrdzavejúcej ocele • nádobky filtra z číreho mechanicky odolného plastu alebo z mosadze odolnej odzinkovaniu Popis činnosti Jemný filter FF06 miniplus pozostáva z telesa a jemnéhofiltračného sitka v nádobke. Počas normálnej prevádzkypreteká sitkom voda a postupuje ďalej k výstupu z filtra.V spodnej časti nádobky je guľový kohút, ktorý slúžik vypláchnutiu usadených nečistôt. Dodávka filtrovanej vodynie je prerušená počas preplachovania. Pokyny pre inštaláciu • inštalujte do vodorovného potrubia s nádobkou filtra smerom dole, táto poloha zabezpečuje optimálnu účinnosť filtrácie • do vstupného a výstupného potrubia inštalujte uzatváracie ventily o In Service umožní údržbu alebo opravu bez nutnosti demontáže armatúry z potrubia • zabezpečte dobrý prístup o pre rýchlu vizuálnu kontrolu znečistenia sitka filtra o pre uľahčenie obsluhy a údržby ventilu Príklady použitia Jemné filtre FF06 miniplus sú vhodné na inštaláciu do všetkých domových rozvodov vody. V rámci ich technickej špecifikácie je možné ich použiť aj pre inštalácie vo verejných a priemyselných objektoch. Jemné filtre FF06 sa inštalujú tam, kde: • nie je potrebný redukčný ventil • je už redukčný ventil zabudovaný, avšak nie je možné ho doplniť filtrom
dodanie do 1 týždňa
Jemný preplachovateľný filter FF06 1/2" do 40 °C
Honeywell 
Jemný preplachovateľný filter FF06 1/2" do 40 °C

46,40 € s DPH 
Použitie Jemné preplachovateľné filtre FF06 miniplus zabezpečujú nepretržitú dodávku filtrovanej vody. Jemný filter redukuje množstvo cudzích častíc vo vode, napríklad úlomkov hrdze, konopných vlákien alebo piesočných zrniek. Filtre FF06 je možné použiť v systémoch so zaradeným redukčným ventilom alebo bez neho. Nečistoty usadené na dne filtračnej nádoby je možné ľahko odstrániť pomocou guľového kohúta v spodnej časti. Špecifická charakteristika • Jednoduchá inštalácia • Neprerušená dodávka filtrovanej vody i v priebehu preplachovania • Filtračná nádobka z mechanicky odolného číreho plastu umožňuje jednoducho kontrolovať znečistenie filtra • Vyhotovenie s mosadznou nádobkou pre pripojenie na teplú vodu • Jednoduchá údržba alebo výmena filtračného sitka • Dostupná aj verzia bez pripojovacích nátrubkov • Teleso filtra je vyhotovené s vonkajšími a vnútornými pripojovacími závitmi • Vyhovuje požiadavkám KTW • In Service možnosť údržby a opráv bez demontáže filtra z potrubia Oblasť použitia Médium voda Vstupný tlak maximálne 16,0 bar s priehľadnou filtračnou nádobkou maximálne 25,0 bar s filtračnou nádobkou z červeného bronzu Výstupný tlak 1,5 až 6,0 bar (počas výroby nastavené na 4,0 baru) Technické údaje Montážna poloha: vodorovná, filtračná nádobka smerom dole Pracovný tlak: max. 16 bar Pracovná teplota: pre verziu s čírou plastovou nádobkou max. 40°C pre verziu s mosadznou nádobkou max. 80 C Technické údaje Konštrukcia 06 miniplus sa skladá z: • telesa s vnútorným a vonkajším pripájacím závitom • závitových nátrubkov (verzia AA a AAM) • jemného filtračného sitka v plastovej nádobke • guľového preplachovacieho ventilu Materiály • teleso z lisovanej mosadze odolnej odzinkovaniu • pripájací nátrubok z mosadze • filtračné sitko z nehrdzavejúcej ocele • nádobky filtra z číreho mechanicky odolného plastu alebo z mosadze odolnej odzinkovaniu Popis činnosti Jemný filter FF06 miniplus pozostáva z telesa a jemnéhofiltračného sitka v nádobke. Počas normálnej prevádzkypreteká sitkom voda a postupuje ďalej k výstupu z filtra.V spodnej časti nádobky je guľový kohút, ktorý slúžik vypláchnutiu usadených nečistôt. Dodávka filtrovanej vodynie je prerušená počas preplachovania. Pokyny pre inštaláciu • inštalujte do vodorovného potrubia s nádobkou filtra smerom dole, táto poloha zabezpečuje optimálnu účinnosť filtrácie • do vstupného a výstupného potrubia inštalujte uzatváracie ventily o In Service umožní údržbu alebo opravu bez nutnosti demontáže armatúry z potrubia • zabezpečte dobrý prístup o pre rýchlu vizuálnu kontrolu znečistenia sitka filtra o pre uľahčenie obsluhy a údržby ventilu Príklady použitia Jemné filtre FF06 miniplus sú vhodné na inštaláciu do všetkých domových rozvodov vody. V rámci ich technickej špecifikácie je možné ich použiť aj pre inštalácie vo verejných a priemyselných objektoch. Jemné filtre FF06 sa inštalujú tam, kde: • nie je potrebný redukčný ventil • je už redukčný ventil zabudovaný, avšak nie je možné ho doplniť filtrom
dodanie do 2 týždňov
Jemný preplachovateľný filter FF06 1" do 40 °C
Honeywell 
Jemný preplachovateľný filter FF06 1" do 40 °C

60,00 € s DPH 
Použitie Jemné preplachovateľné filtre FF06 miniplus zabezpečujú nepretržitú dodávku filtrovanej vody. Jemný filter redukuje množstvo cudzích častíc vo vode, napríklad úlomkov hrdze, konopných vlákien alebo piesočných zrniek. Filtre FF06 je možné použiť v systémoch so zaradeným redukčným ventilom alebo bez neho. Nečistoty usadené na dne filtračnej nádoby je možné ľahko odstrániť pomocou guľového kohúta v spodnej časti. Špecifická charakteristika • Jednoduchá inštalácia • Neprerušená dodávka filtrovanej vody i v priebehu preplachovania • Filtračná nádobka z mechanicky odolného číreho plastu umožňuje jednoducho kontrolovať znečistenie filtra • Vyhotovenie s mosadznou nádobkou pre pripojenie na teplú vodu • Jednoduchá údržba alebo výmena filtračného sitka • Dostupná aj verzia bez pripojovacích nátrubkov • Teleso filtra je vyhotovené s vonkajšími a vnútornými pripojovacími závitmi • Vyhovuje požiadavkám KTW • In Service možnosť údržby a opráv bez demontáže filtra z potrubia Oblasť použitia Médium voda Vstupný tlak maximálne 16,0 bar s priehľadnou filtračnou nádobkou maximálne 25,0 bar s filtračnou nádobkou z červeného bronzu Výstupný tlak 1,5 až 6,0 bar (počas výroby nastavené na 4,0 baru) Technické údaje Montážna poloha: vodorovná, filtračná nádobka smerom dole Pracovný tlak: max. 16 bar Pracovná teplota: pre verziu s čírou plastovou nádobkou max. 40°C pre verziu s mosadznou nádobkou max. 80 C Technické údaje Konštrukcia 06 miniplus sa skladá z: • telesa s vnútorným a vonkajším pripájacím závitom • závitových nátrubkov (verzia AA a AAM) • jemného filtračného sitka v plastovej nádobke • guľového preplachovacieho ventilu Materiály • teleso z lisovanej mosadze odolnej odzinkovaniu • pripájací nátrubok z mosadze • filtračné sitko z nehrdzavejúcej ocele • nádobky filtra z číreho mechanicky odolného plastu alebo z mosadze odolnej odzinkovaniu Popis činnosti Jemný filter FF06 miniplus pozostáva z telesa a jemnéhofiltračného sitka v nádobke. Počas normálnej prevádzkypreteká sitkom voda a postupuje ďalej k výstupu z filtra.V spodnej časti nádobky je guľový kohút, ktorý slúžik vypláchnutiu usadených nečistôt. Dodávka filtrovanej vodynie je prerušená počas preplachovania. Pokyny pre inštaláciu • inštalujte do vodorovného potrubia s nádobkou filtra smerom dole, táto poloha zabezpečuje optimálnu účinnosť filtrácie • do vstupného a výstupného potrubia inštalujte uzatváracie ventily o In Service umožní údržbu alebo opravu bez nutnosti demontáže armatúry z potrubia • zabezpečte dobrý prístup o pre rýchlu vizuálnu kontrolu znečistenia sitka filtra o pre uľahčenie obsluhy a údržby ventilu Príklady použitia Jemné filtre FF06 miniplus sú vhodné na inštaláciu do všetkých domových rozvodov vody. V rámci ich technickej špecifikácie je možné ich použiť aj pre inštalácie vo verejných a priemyselných objektoch. Jemné filtre FF06 sa inštalujú tam, kde: • nie je potrebný redukčný ventil • je už redukčný ventil zabudovaný, avšak nie je možné ho doplniť filtrom
dodanie do 1 týždňa
Jemný preplachovateľný filter FF06 11/4" do 40 °C
Honeywell 
Jemný preplachovateľný filter FF06 11/4" do 40 °C

80,40 € s DPH 
Použitie Jemné preplachovateľné filtre FF06 miniplus zabezpečujú nepretržitú dodávku filtrovanej vody. Jemný filter redukuje množstvo cudzích častíc vo vode, napríklad úlomkov hrdze, konopných vlákien alebo piesočných zrniek. Filtre FF06 je možné použiť v systémoch so zaradeným redukčným ventilom alebo bez neho. Nečistoty usadené na dne filtračnej nádoby je možné ľahko odstrániť pomocou guľového kohúta v spodnej časti. Špecifická charakteristika • Jednoduchá inštalácia • Neprerušená dodávka filtrovanej vody i v priebehu preplachovania • Filtračná nádobka z mechanicky odolného číreho plastu umožňuje jednoducho kontrolovať znečistenie filtra • Vyhotovenie s mosadznou nádobkou pre pripojenie na teplú vodu • Jednoduchá údržba alebo výmena filtračného sitka • Dostupná aj verzia bez pripojovacích nátrubkov • Teleso filtra je vyhotovené s vonkajšími a vnútornými pripojovacími závitmi • Vyhovuje požiadavkám KTW • In Service možnosť údržby a opráv bez demontáže filtra z potrubia Oblasť použitia Médium voda Vstupný tlak maximálne 16,0 bar s priehľadnou filtračnou nádobkou maximálne 25,0 bar s filtračnou nádobkou z červeného bronzu Výstupný tlak 1,5 až 6,0 bar (počas výroby nastavené na 4,0 baru) Technické údaje Montážna poloha: vodorovná, filtračná nádobka smerom dole Pracovný tlak: max. 16 bar Pracovná teplota: pre verziu s čírou plastovou nádobkou max. 40°C pre verziu s mosadznou nádobkou max. 80 C Technické údaje Konštrukcia 06 miniplus sa skladá z: • telesa s vnútorným a vonkajším pripájacím závitom • závitových nátrubkov (verzia AA a AAM) • jemného filtračného sitka v plastovej nádobke • guľového preplachovacieho ventilu Materiály • teleso z lisovanej mosadze odolnej odzinkovaniu • pripájací nátrubok z mosadze • filtračné sitko z nehrdzavejúcej ocele • nádobky filtra z číreho mechanicky odolného plastu alebo z mosadze odolnej odzinkovaniu Popis činnosti Jemný filter FF06 miniplus pozostáva z telesa a jemnéhofiltračného sitka v nádobke. Počas normálnej prevádzkypreteká sitkom voda a postupuje ďalej k výstupu z filtra.V spodnej časti nádobky je guľový kohút, ktorý slúžik vypláchnutiu usadených nečistôt. Dodávka filtrovanej vodynie je prerušená počas preplachovania. Pokyny pre inštaláciu • inštalujte do vodorovného potrubia s nádobkou filtra smerom dole, táto poloha zabezpečuje optimálnu účinnosť filtrácie • do vstupného a výstupného potrubia inštalujte uzatváracie ventily o In Service umožní údržbu alebo opravu bez nutnosti demontáže armatúry z potrubia • zabezpečte dobrý prístup o pre rýchlu vizuálnu kontrolu znečistenia sitka filtra o pre uľahčenie obsluhy a údržby ventilu Príklady použitia Jemné filtre FF06 miniplus sú vhodné na inštaláciu do všetkých domových rozvodov vody. V rámci ich technickej špecifikácie je možné ich použiť aj pre inštalácie vo verejných a priemyselných objektoch. Jemné filtre FF06 sa inštalujú tam, kde: • nie je potrebný redukčný ventil • je už redukčný ventil zabudovaný, avšak nie je možné ho doplniť filtrom
dodanie do 1 týždňa
Preplachovateľný filter s redukčným ventilom 1"
Honeywell 
Preplachovateľný filter s redukčným ventilom 1"

138,00 € s DPH 
Použitie Jemné preplachovateľné filtre FK06 zabezpečujú nepretržitú dodávku filtrovanej vody. Jemný filter redukuje množstvo cudzích častíc vo vode, napríklad úlomkov hrdze, konopných vlákien alebo piesočných zrniek. Nečistoty usadené na dne filtračnej nádoby je možné ľahko odstrániť. Vstavaný redukčný ventil chráni vodovodné potrubie a pripojené spotrebiče pred nadmerným mechanickým namáhaním a naviac znižuje spotrebu vody. Nastavený výstupný tlak ostáva konštantný nezávisle na kolísaní vstupného tlaku. Zníženie pracovného tlaku a udržanie na konštantnej hodnote naviac zaisťuje nízku hlučnosť vodovodnej inštalácie. Špecifická charakteristika • Jednoduchá inštalácia • Jednoduché nastavenie požadovaného výstupného tlaku • Nastavený tlak je priamo zobrazený na stupnici • Pružina redukčného ventilu nie je v kontakte s vodou • Regulačná časť redukčného ventilu je zhotovená z vysoko odolného plastu • Neprerušená dodávka filtrovanej vody aj počas preplachovania • Kolísanie vstupného tlaku neovplyvňuje výstupný tlak • Filtračná nádobka z mechanicky odolného číreho plastu umožňuje ľahko kontrolovať znečistenie filtra • Ľahká údržba alebo výmena filtračného sitka • Vyhovuje požiadavkám KTW • InService – možnosť údržby a opráv bez demontáže filtra z potrubia Oblasť použitia Médium: voda Technické údaje Inštalácia: vodorovná, filtračná nádobka smerom dole Vstupný tlak: maximálne 16.0 bar Výstupný tlak:: 1,5 – 6 bar Pripájacie rozmery: 1/2", 3/4", 1" , 1 ¼“ Pracovná teplota: max. 40°C Vyhotovenie Jemný filter FK06 sa skladá z: • telesa so závitom 1/4“ pre pripojenie manometra z oboch strán • závitových nátrubkov • vložky obsahujúcej regulačnú kuželku, membránu a sedlo • krytu pružiny s nastavovacím krúžkom výstupného tlaku a stupnice • pružiny • jemného filtračného sitka v nádobke • guľového preplachovacieho ventilu • manometra (nie je súčasťou dodávky, možné objednať ako príslušenstvo) Materiál • teleso z lisovanej mosadze odolnej odzinkovaniu • pripájacie nátrubky z mosadze • kryt pružiny a vložka regulačnej kuželky z vysoko odolného syntetického materiálu • membrána z NBR vystuženej vláknami • tesnenie z NBR • pružina z nehrdzavejúcej ocele • filtračné sitko z nehrdzavejúcej cele • nádobka z číreho mechanicky odolného plastu Popis činnosti FK06 združuje jemný preplachovateľný filter a redukčný ventil do jednej armatúry. Počas normálnej prevádzky preteká voda sitkom a postupuje ďalej k výstupu z filtra. V spodnej časti nádobky je guľový kohút, ktorý slúži na vypláchnutie usadených nečistôt. Dodávka filtrovanej vody nie je prerušená ani počas preplachovania. Armatúra obsahuje vstavaný redukčný ventil, ktorý pracuje na princípe rovnosti síl. Proti sile membrány pôsobí sila pružiny ventilu. Pokiaľ v dôsledku odberu vody poklesne tlak na výstupe, a tým aj sila tlaku na membránu, sila pružiny otvorí ventil. Tlak na strane výstupu sa opäť zväčší, až kým sa nedosiahne rovnovážny stav medzi silou membrány a pružiny. Vstupný tlak nepôsobína regulačný ventil ani v otváracom ani uzatváracom cykle(vyvážená kužeľka). Kolísania tlaku na vstupnej strane preto neovplyvňujú výstupný tlak. Zásady inštalácie • Inštalujte do vodorovného potrubia s nádobkou filtra smerom dole, táto poloha zabezpečí optimálnu účinnosť filtrácie • Do vstupného a výstupného potrubia inštalujte uzatváracie ventily o InService umožní údržbu alebo opravu bez potreby demontáže armatúry z potrubia • Zabezpečte dobrý prístup o pre ľahké odčítanie hodnoty tlaku na manometri o pre rýchlu vizuálnu kontrolu znečistenia sitka filtra o pre uľahčenie obsluhy a údržby ventilu • Inštalujte bezprostredne za vodomerom • Pokiaľ je k dispozícii dostatok priestoru, odporúčame inštalovať za ventil rovný úsek potrubia o dĺžke minimálne päťnásobku nominálnej svetlosti potrubia Typické využitie Jemné filtre FK06 sú vhodné pre inštaláciu do všetkých domových rozvodov vody. V rámci ich technickej špecifikácieje možné ich použiť aj pre inštalácie vo verejných a priemyselných objektoch. Jemné filtre FK06 sa inštalujú: • pokiaľ statický tlak prekračuje maximálny povolený tlak pre pripojenú sústavu • pokiaľ je nedostatok priestoru, napr. rekonštrukcia starších objektov • ako ochrana pred hlučnosťou vodovodnej inštalácie pokiaľ je statický tlak vyšší ako 5 bar (DIN 4109) • ako ochrana pripojenej sústavy pred kolísaním tlaku • ako ochrana zariadení citlivých na znečistenie
dodanie do 1 týždňa
Filter so spätným preplachom kombinovaný s red.ventilom 3/4"
Honeywell 
Filter so spätným preplachom kombinovaný s red.ventilom 3/4"

205,00 € s DPH 
Použitie Kombinovaný filter FK 74C sa skladá z filtra so spätným pre-plachom a tlakového redukčného ventilu v jednom zariadení. Účelom zariadenia je nepretržitá dodávka filtrovanej vody. Jemný filter zabraňuje prenikaniu cudzích telies, ako čiasto-čiek hrdze, uvoľnených vlákien konopnej upchávky alebo zrniek piesku. Tlakový redukčný ventil zabraňuje poškodeniu vnútorných potrubných rozvodov tlakom a znižuje spotrebu vody. Kombinovaný filter FK74C sa pripája na systémy, v ktorých sa vyžaduje tlakový redukčný ventil (maximálny statický tlak 5.0 bar podľa DIN 4109). Zariadenie môže byť inštalované v horizontálnej i vertikálnej polohe. Špeciálne vlastnosti • testované podľa európskych noriem • integrovaný redukčný ventil s vyváženým sedlom • kompenzácia vstupného tlaku- kolísanie vstupného tlaku neovplyvňujú výstupný tlak • dodáva filtrovanú vodu aj pri spätnom preplachu • patentovaný systém spätného preplachu - rýchle a dôklad-né vyčistenie filtra malým množstvom vody • pamäťový kotúč označuje čas, kedy je potrebné vykonať ďalší spätný preplach • bajonetová prípojka umožňuje ľahké pripojenie spúšťača spätného prietoku • veľká plocha filtra • priehľadná, nárazuvzdorná plastická hmota, z ktorej je zhotovená miska filtra, umožňuje jednoduchú vizuálnu kon-trolu stupňa kontaminácie filtra • vymeniteľná filtračná vložka • jednoduchá obsluha • inService- servis a údržba zariadenia bez odpojenia z rozvodu • spoľahlivé, testované štandardné prípoje Oblasť použitia Médium: voda Vstupný tlak: max. 6 bar Výstupný tlak: od 1.5 do 6.0 bar Technické údaje Inštalácia: vertikálna alebo horizontálna s miskou nadol Pracovná teplota: max. 30 °C Pripájacie rozmery: od 3/4" do 1 1/4" Vyhotovenie Jemný filter sa skladá z týchto častí: • puzdro s tlakomerom • kryt pružiny s nastavovacím kolieskom • ventilová vložka s membránou a ventilovým sedlom • otočný pripájací medzikus s prírubovým tesnením a upeňo-vacími skrutkami • prípoj odpadu DN50/70 z plastu • priehľadná miska filtra • jemný filter • guľový ventil s vypúšťacím hrdlom • prstencový kľúč na demontáž redukčného ventilu a misky filtra Materiál • puzdro z plastickej hmoty • mosadzné skrutkové spoje • kryt pružiny, ventilová vložka a držiak filtračného sitka z vysokokvalitnej plastickej hmoty • bronzový pripájací medzikus, Rg 5 • jemný filter z nehrdzavejúcej ocele • miska filtra z nárazuvzdornej, priesvitnej plastickej hmoty • pretkávaním zosilnená kaučuková (NBR) membrána • kaučukové (NBR) tesnenia Popis činnosti Kombinovaný filter FK 74C spája so spätným preplachom filter a tlakový redukčný ventil v jednom zariadení. Filtračná vložka sa skladá z hornej a dolnej časti. V polohe "filtrácia" je malý horný filter uzavretý, takže voda môže prechádzať len cez hlavný filter smerom zvonka dnu. Keď sa otvorí guľový ventil spätného pre-plachu, filter je stlačený nadol, až kým sa neuzavrie prívod vody na vonkajšiu stranu filtra. Zároveň sa otvára prívod vody do hor-nej časti filtra. Voda na čistenie filtra prechádza cez horné sitko, obežné koleso a cez hlavný filter smerom zvnútra von. Týmto spôsobom sa vyčistí filter na celej svojej ploche plným vstupným tlakom. Po opätovnom uzavretí guľového ventilu sa filter automa-ticky prepne do pracovnej polohy. Integrovaný redukčný ventil pracuje na princípe vyrovnávania síl. Sila membrány pôsobí proti sile nastavovacej pružiny.Vstupný tlak nemá žiaden vplyv na otváranie a zatváranie ventilu, preto ani kolísanie vstupného tlaku neovplyvňuje výstupný tlak. Pokyny pre inštaláciu • montujte v horizontálnej alebo vertikálnej polohe s filtračnou miskou dole - v tejto polohe je účinnosť filtra optimálna • k zariadeniu namontujte uzatváracie ventily - možnosť inService - opravy a údržba bez demontáže z rozvodu • zabezpečte dobrú prístupnosť zariadenia - ľahko sa bude odčítať údaj tlakomera - ľahko sa bude dať zistiť stupeň kontaminácie filtra - zjednoduší sa údržba a kontrola • ak je k dispozícii dostatok miesta, odporúča sa, aby za filtrom bol pripojený priamy úsek rozvodu o dížke aspoň päťnásobku nominálnej veľkosti ventilu. • zariadenie pripojte priamo za vodomerom. Príklady použitia Kombinovaný filter FK 74C je vhodný pre všetky druhy rozvodov v domácnosti. Môže sa tiež využiť v komerčných a priemyslových rozvodoch v medziach technických parametrov. Kombinovaný filter FK 74C sa montuje: • na stávajúce kovové alebo plastové potrubie • na horizontálne alebo vertikálne potrubie • ako náhrada existujúceho filtra (napr. cillit filter 77) • tam, kde je problém s nedostatkom miesta, hlavne pri malej vzdialenosti rozvodov od steny • na ochranu proti hluku, keď statický tlak v odberových bo-doch presahuje 5.0 bar • ak statický tlak presahuje maximálny povolený pracovný tlak inštalácie • ak treba zabrániť kolísaniu tlaku v nadväzujúcom systéme
dodanie do 1 týždňa
Filter so spätným preplachom kombinovaný s red.ventil1"
Honeywell 
Filter so spätným preplachom kombinovaný s red.ventil1"

213,00 € s DPH 
Použitie Kombinovaný filter FK 74C sa skladá z filtra so spätným pre-plachom a tlakového redukčného ventilu v jednom zariadení. Účelom zariadenia je nepretržitá dodávka filtrovanej vody. Jemný filter zabraňuje prenikaniu cudzích telies, ako čiasto-čiek hrdze, uvoľnených vlákien konopnej upchávky alebo zrniek piesku. Tlakový redukčný ventil zabraňuje poškodeniu vnútorných potrubných rozvodov tlakom a znižuje spotrebu vody. Kombinovaný filter FK74C sa pripája na systémy, v ktorých sa vyžaduje tlakový redukčný ventil (maximálny statický tlak 5.0 bar podľa DIN 4109). Zariadenie môže byť inštalované v horizontálnej i vertikálnej polohe. Špeciálne vlastnosti • testované podľa európskych noriem • integrovaný redukčný ventil s vyváženým sedlom • kompenzácia vstupného tlaku- kolísanie vstupného tlaku neovplyvňujú výstupný tlak • dodáva filtrovanú vodu aj pri spätnom preplachu • patentovaný systém spätného preplachu - rýchle a dôklad-né vyčistenie filtra malým množstvom vody • pamäťový kotúč označuje čas, kedy je potrebné vykonať ďalší spätný preplach • bajonetová prípojka umožňuje ľahké pripojenie spúšťača spätného prietoku • veľká plocha filtra • priehľadná, nárazuvzdorná plastická hmota, z ktorej je zhotovená miska filtra, umožňuje jednoduchú vizuálnu kon-trolu stupňa kontaminácie filtra • vymeniteľná filtračná vložka • jednoduchá obsluha • inService- servis a údržba zariadenia bez odpojenia z rozvodu • spoľahlivé, testované štandardné prípoje Oblasť použitia Médium: voda Vstupný tlak: max. 6 bar Výstupný tlak: od 1.5 do 6.0 bar Technické údaje Inštalácia: vertikálna alebo horizontálna s miskou nadol Pracovná teplota: max. 30 °C Pripájacie rozmery: od 3/4" do 1 1/4" Vyhotovenie Jemný filter sa skladá z týchto častí: • puzdro s tlakomerom • kryt pružiny s nastavovacím kolieskom • ventilová vložka s membránou a ventilovým sedlom • otočný pripájací medzikus s prírubovým tesnením a upeňo-vacími skrutkami • prípoj odpadu DN50/70 z plastu • priehľadná miska filtra • jemný filter • guľový ventil s vypúšťacím hrdlom • prstencový kľúč na demontáž redukčného ventilu a misky filtra Materiál • puzdro z plastickej hmoty • mosadzné skrutkové spoje • kryt pružiny, ventilová vložka a držiak filtračného sitka z vysokokvalitnej plastickej hmoty • bronzový pripájací medzikus, Rg 5 • jemný filter z nehrdzavejúcej ocele • miska filtra z nárazuvzdornej, priesvitnej plastickej hmoty • pretkávaním zosilnená kaučuková (NBR) membrána • kaučukové (NBR) tesnenia Popis činnosti Kombinovaný filter FK 74C spája so spätným preplachom filter a tlakový redukčný ventil v jednom zariadení. Filtračná vložka sa skladá z hornej a dolnej časti. V polohe "filtrácia" je malý horný filter uzavretý, takže voda môže prechádzať len cez hlavný filter smerom zvonka dnu. Keď sa otvorí guľový ventil spätného pre-plachu, filter je stlačený nadol, až kým sa neuzavrie prívod vody na vonkajšiu stranu filtra. Zároveň sa otvára prívod vody do hor-nej časti filtra. Voda na čistenie filtra prechádza cez horné sitko, obežné koleso a cez hlavný filter smerom zvnútra von. Týmto spôsobom sa vyčistí filter na celej svojej ploche plným vstupným tlakom. Po opätovnom uzavretí guľového ventilu sa filter automa-ticky prepne do pracovnej polohy. Integrovaný redukčný ventil pracuje na princípe vyrovnávania síl. Sila membrány pôsobí proti sile nastavovacej pružiny.Vstupný tlak nemá žiaden vplyv na otváranie a zatváranie ventilu, preto ani kolísanie vstupného tlaku neovplyvňuje výstupný tlak. Pokyny pre inštaláciu • montujte v horizontálnej alebo vertikálnej polohe s filtračnou miskou dole - v tejto polohe je účinnosť filtra optimálna • k zariadeniu namontujte uzatváracie ventily - možnosť inService - opravy a údržba bez demontáže z rozvodu • zabezpečte dobrú prístupnosť zariadenia - ľahko sa bude odčítať údaj tlakomera - ľahko sa bude dať zistiť stupeň kontaminácie filtra - zjednoduší sa údržba a kontrola • ak je k dispozícii dostatok miesta, odporúča sa, aby za filtrom bol pripojený priamy úsek rozvodu o dížke aspoň päťnásobku nominálnej veľkosti ventilu. • zariadenie pripojte priamo za vodomerom. Príklady použitia Kombinovaný filter FK 74C je vhodný pre všetky druhy rozvodov v domácnosti. Môže sa tiež využiť v komerčných a priemyslových rozvodoch v medziach technických parametrov. Kombinovaný filter FK 74C sa montuje: • na stávajúce kovové alebo plastové potrubie • na horizontálne alebo vertikálne potrubie • ako náhrada existujúceho filtra (napr. cillit filter 77) • tam, kde je problém s nedostatkom miesta, hlavne pri malej vzdialenosti rozvodov od steny • na ochranu proti hluku, keď statický tlak v odberových bo-doch presahuje 5.0 bar • ak statický tlak presahuje maximálny povolený pracovný tlak inštalácie • ak treba zabrániť kolísaniu tlaku v nadväzujúcom systéme
dodanie do 1 týždňa
Filter so spätným preplachom komb. s red.ventilom 11/4"
Honeywell 
Filter so spätným preplachom komb. s red.ventilom 11/4"

224,00 € s DPH 
Použitie Kombinovaný filter FK 74C sa skladá z filtra so spätným pre-plachom a tlakového redukčného ventilu v jednom zariadení. Účelom zariadenia je nepretržitá dodávka filtrovanej vody. Jemný filter zabraňuje prenikaniu cudzích telies, ako čiasto-čiek hrdze, uvoľnených vlákien konopnej upchávky alebo zrniek piesku. Tlakový redukčný ventil zabraňuje poškodeniu vnútorných potrubných rozvodov tlakom a znižuje spotrebu vody. Kombinovaný filter FK74C sa pripája na systémy, v ktorých sa vyžaduje tlakový redukčný ventil (maximálny statický tlak 5.0 bar podľa DIN 4109). Zariadenie môže byť inštalované v horizontálnej i vertikálnej polohe. Špeciálne vlastnosti • testované podľa európskych noriem • integrovaný redukčný ventil s vyváženým sedlom • kompenzácia vstupného tlaku- kolísanie vstupného tlaku neovplyvňujú výstupný tlak • dodáva filtrovanú vodu aj pri spätnom preplachu • patentovaný systém spätného preplachu - rýchle a dôklad-né vyčistenie filtra malým množstvom vody • pamäťový kotúč označuje čas, kedy je potrebné vykonať ďalší spätný preplach • bajonetová prípojka umožňuje ľahké pripojenie spúšťača spätného prietoku • veľká plocha filtra • priehľadná, nárazuvzdorná plastická hmota, z ktorej je zhotovená miska filtra, umožňuje jednoduchú vizuálnu kon-trolu stupňa kontaminácie filtra • vymeniteľná filtračná vložka • jednoduchá obsluha • inService- servis a údržba zariadenia bez odpojenia z rozvodu • spoľahlivé, testované štandardné prípoje Oblasť použitia Médium: voda Vstupný tlak: max. 6 bar Výstupný tlak: od 1.5 do 6.0 bar Technické údaje Inštalácia: vertikálna alebo horizontálna s miskou nadol Pracovná teplota: max. 30 °C Pripájacie rozmery: od 3/4" do 1 1/4" Vyhotovenie Jemný filter sa skladá z týchto častí: • puzdro s tlakomerom • kryt pružiny s nastavovacím kolieskom • ventilová vložka s membránou a ventilovým sedlom • otočný pripájací medzikus s prírubovým tesnením a upeňo-vacími skrutkami • prípoj odpadu DN50/70 z plastu • priehľadná miska filtra • jemný filter • guľový ventil s vypúšťacím hrdlom • prstencový kľúč na demontáž redukčného ventilu a misky filtra Materiál • puzdro z plastickej hmoty • mosadzné skrutkové spoje • kryt pružiny, ventilová vložka a držiak filtračného sitka z vysokokvalitnej plastickej hmoty • bronzový pripájací medzikus, Rg 5 • jemný filter z nehrdzavejúcej ocele • miska filtra z nárazuvzdornej, priesvitnej plastickej hmoty • pretkávaním zosilnená kaučuková (NBR) membrána • kaučukové (NBR) tesnenia Popis činnosti Kombinovaný filter FK 74C spája so spätným preplachom filter a tlakový redukčný ventil v jednom zariadení. Filtračná vložka sa skladá z hornej a dolnej časti. V polohe "filtrácia" je malý horný filter uzavretý, takže voda môže prechádzať len cez hlavný filter smerom zvonka dnu. Keď sa otvorí guľový ventil spätného pre-plachu, filter je stlačený nadol, až kým sa neuzavrie prívod vody na vonkajšiu stranu filtra. Zároveň sa otvára prívod vody do hor-nej časti filtra. Voda na čistenie filtra prechádza cez horné sitko, obežné koleso a cez hlavný filter smerom zvnútra von. Týmto spôsobom sa vyčistí filter na celej svojej ploche plným vstupným tlakom. Po opätovnom uzavretí guľového ventilu sa filter automa-ticky prepne do pracovnej polohy. Integrovaný redukčný ventil pracuje na princípe vyrovnávania síl. Sila membrány pôsobí proti sile nastavovacej pružiny.Vstupný tlak nemá žiaden vplyv na otváranie a zatváranie ventilu, preto ani kolísanie vstupného tlaku neovplyvňuje výstupný tlak. Pokyny pre inštaláciu • montujte v horizontálnej alebo vertikálnej polohe s filtračnou miskou dole - v tejto polohe je účinnosť filtra optimálna • k zariadeniu namontujte uzatváracie ventily - možnosť inService - opravy a údržba bez demontáže z rozvodu • zabezpečte dobrú prístupnosť zariadenia - ľahko sa bude odčítať údaj tlakomera - ľahko sa bude dať zistiť stupeň kontaminácie filtra - zjednoduší sa údržba a kontrola • ak je k dispozícii dostatok miesta, odporúča sa, aby za filtrom bol pripojený priamy úsek rozvodu o dížke aspoň päťnásobku nominálnej veľkosti ventilu. • zariadenie pripojte priamo za vodomerom. Príklady použitia Kombinovaný filter FK 74C je vhodný pre všetky druhy rozvodov v domácnosti. Môže sa tiež využiť v komerčných a priemyslových rozvodoch v medziach technických parametrov. Kombinovaný filter FK 74C sa montuje: • na stávajúce kovové alebo plastové potrubie • na horizontálne alebo vertikálne potrubie • ako náhrada existujúceho filtra (napr. cillit filter 77) • tam, kde je problém s nedostatkom miesta, hlavne pri malej vzdialenosti rozvodov od steny • na ochranu proti hluku, keď statický tlak v odberových bo-doch presahuje 5.0 bar • ak statický tlak presahuje maximálny povolený pracovný tlak inštalácie • ak treba zabrániť kolísaniu tlaku v nadväzujúcom systéme
dodanie do 1 týždňa
Jemný filter so spätným preplachom F74C 3/4"
Honeywell 
Jemný filter so spätným preplachom F74C 3/4"

186,00 € s DPH 
Použitie Filter so spätným preplachom F 74C slúži na nepretržité zásobovanie filtrovanou vodou. Jemný filter zabraňuje preni-kaniu cudzích telies, ako čiastočiek hrdze, uvoľnených vlá-kien konopnej upchávky alebo zrniek piesku. Jemný filter F 74C sa pripája na systémy s inštalovaným tlakovým redukčným ventilom, alebo na systémy, kde sa nevyžaduje redukcia tlaku (maximálny statický tlak 5.0 bar podľa DIN 4109). Zariadenie môže byť inštalované v horizon-tálnej i vertikálnej polohe. Špecifická charakteristika • testované podľa európskych noriem • dodáva filtrovanú vodu aj pri spätnom preplachu • patentovaný systém spätného preplachu - rýchle a dôklad-né vyčistenie filtra malým množstvom vody • pamäťový kotúč označuje čas, kedy je potrebné vykonať ďalší spätný preplach • bajonetová prípojka umožňuje ľahké pripojenie spúšťača spätného preplachu • veľká plocha filtra • priehľadná miska filtra, umožňuje jednoduchú vizuálnu kontrolu stupňa kontaminácie filtra • vymeniteľná filtračná vložka • jednoduchá obsluha • inService- servis a údržba zariadenia bez odpojenia z rozvodu • spoľahlivé, testované, vyrobené na základe technického know-how firmy Honeywell Braukmann • štandardné prípoje Oblasť použitia Médium: voda Technické údaje Inštalácia: vertikálna alebo horizontálna s miskou nadol Pracovný tlak: minimálne 1.5 bar maximálne 16.0 bar Pracovná teplota: maximálne 30 °C Pripájacie rozmery: od 3/4" do 1 1/4" Vyhotovenie Jemný filter sa skladá z týchto častí: • puzdro s tlakomerom • unifikované závitové spoje • otočná príruba medzikus s tesnením a upevňovacími skrut-kami • priehľadná miska filtra • jemný filter • guľový ventil s vypúšťacím hrdlom • prstencový kľúč na demontáž redukčného ventilu • prípoj odpadu DN50/70 z plastu Materiál • puzdro s plastickej hmoty • mosadzné skrutkové spoje • bronzový pripájací medzikus, Rg 5 • jemný filter z nehrdzavejúcej ocele • miska filtra z nárazuvzdornej , priesvitnej plastickej hmoty • kaučukové (NBR) tesnenia Popis činnosti Filtračná vložka sa skladá z hornej a dolnej časti. V polohe "filtrácia" je malý horný filter uzavretý, takže voda môže pre-chádzať len cez hlavný filter smerom zvonka dnu. Keď sa otvorí guľový ventil spätného preplachu, filtračná vložka je stlačená nadol, až kým sa neuzavrie prívod vody na vonkajšiu stranu filtra. Zároveň sa otvára prívod vody do hornej časti filtra. Voda na čistenie filtra prechádza cez horné sitko, obežné koleso a cez hlavný filter smerom zvnútra von. Týmto spôsobom sa vyčistí filter na celej svojej ploche plným vstupným tlakom. Po opätovnom uzavretí guľového ventilu sa filter automaticky prepne do pracovnej polohy Zásady inštalácie • montujte v horizontálnej alebo vertikálnej polohe s filtračnou miskou dole - v tejto polohe je účinnosť filtra optimálna • k zariadeniu namontujte uzatváracie ventily - možnosť InService - opravy a údržba bez demontáže z rozvodu • zabezpečte dobrú prístupnosť zariadenia - ľahko sa bude odčítať údaj tlakomera - ľahko sa bude dať zistiť stupeň kontaminácie filtra - zjednoduší sa údržba a kontrola • zariadenie pripojte priamo za vodomerom. Typické využitie Jemný filter F 74C je vhodný pre všetky druhy rozvodov v do-mácnosti. Môže sa tiež využiť v komerčných a priemyslovýchrozvodoch v medziach technických parametrov. Jemný filter F74C sa montuje : • na stávajúce kovové alebo plastové potrubie • ak nadväzujúci systém obsahuje zariadenia citlivé na nečistoty v médiu • na horizontálne alebo vertikálne potrubie • ako náhrada existujúceho filtra (napr. cillit filter 77) • tam, kde je problém s nedostatkom miesta, hlavne pri malej vzdialenosti rozvodov od steny
dodanie do 3 týždňov
Jemný filter so spätným preplachom F74C 1"
Honeywell 
Jemný filter so spätným preplachom F74C 1"

199,00 € s DPH 
Použitie Filter so spätným preplachom F 74C slúži na nepretržité zásobovanie filtrovanou vodou. Jemný filter zabraňuje preni-kaniu cudzích telies, ako čiastočiek hrdze, uvoľnených vlá-kien konopnej upchávky alebo zrniek piesku. Jemný filter F 74C sa pripája na systémy s inštalovaným tlakovým redukčným ventilom, alebo na systémy, kde sa nevyžaduje redukcia tlaku (maximálny statický tlak 5.0 bar podľa DIN 4109). Zariadenie môže byť inštalované v horizon-tálnej i vertikálnej polohe. Špecifická charakteristika • testované podľa európskych noriem • dodáva filtrovanú vodu aj pri spätnom preplachu • patentovaný systém spätného preplachu - rýchle a dôklad-né vyčistenie filtra malým množstvom vody • pamäťový kotúč označuje čas, kedy je potrebné vykonať ďalší spätný preplach • bajonetová prípojka umožňuje ľahké pripojenie spúšťača spätného preplachu • veľká plocha filtra • priehľadná miska filtra, umožňuje jednoduchú vizuálnu kontrolu stupňa kontaminácie filtra • vymeniteľná filtračná vložka • jednoduchá obsluha • inService- servis a údržba zariadenia bez odpojenia z rozvodu • spoľahlivé, testované, vyrobené na základe technického know-how firmy Honeywell Braukmann • štandardné prípoje Oblasť použitia Médium: voda Technické údaje Inštalácia: vertikálna alebo horizontálna s miskou nadol Pracovný tlak: minimálne 1.5 bar maximálne 16.0 bar Pracovná teplota: maximálne 30 °C Pripájacie rozmery: od 3/4" do 1 1/4" Vyhotovenie Jemný filter sa skladá z týchto častí: • puzdro s tlakomerom • unifikované závitové spoje • otočná príruba medzikus s tesnením a upevňovacími skrut-kami • priehľadná miska filtra • jemný filter • guľový ventil s vypúšťacím hrdlom • prstencový kľúč na demontáž redukčného ventilu • prípoj odpadu DN50/70 z plastu Materiál • puzdro s plastickej hmoty • mosadzné skrutkové spoje • bronzový pripájací medzikus, Rg 5 • jemný filter z nehrdzavejúcej ocele • miska filtra z nárazuvzdornej , priesvitnej plastickej hmoty • kaučukové (NBR) tesnenia Popis činnosti Filtračná vložka sa skladá z hornej a dolnej časti. V polohe "filtrácia" je malý horný filter uzavretý, takže voda môže prechádzať len cez hlavný filter smerom zvonka dnu. Keď sa otvorí guľový ventil spätného preplachu, filtračná vložka je stlačená nadol, až kým sa neuzavrie prívod vody na vonkajšiu stranu filtra. Zároveň sa otvára prívod vody do hornej časti filtra. Voda na čistenie filtra prechádza cez horné sitko, obežné koleso a cez hlavný filter smerom zvnútra von. Týmto spôsobom sa vyčistí filter na celej svojej ploche plným vstupným tlakom. Po opätovnom uzavretí guľového ventilu sa filter automaticky prepne do pracovnej polohy Zásady inštalácie • montujte v horizontálnej alebo vertikálnej polohe s filtračnou miskou dole - v tejto polohe je účinnosť filtra optimálna • k zariadeniu namontujte uzatváracie ventily - možnosť InService - opravy a údržba bez demontáže z rozvodu • zabezpečte dobrú prístupnosť zariadenia - ľahko sa bude odčítať údaj tlakomera - ľahko sa bude dať zistiť stupeň kontaminácie filtra - zjednoduší sa údržba a kontrola • zariadenie pripojte priamo za vodomerom. Typické využitie Jemný filter F 74C je vhodný pre všetky druhy rozvodov v do-mácnosti. Môže sa tiež využiť v komerčných a priemyslovýchrozvodoch v medziach technických parametrov. Jemný filter F74C sa montuje : • na stávajúce kovové alebo plastové potrubie • ak nadväzujúci systém obsahuje zariadenia citlivé na nečistoty v médiu • na horizontálne alebo vertikálne potrubie • ako náhrada existujúceho filtra (napr. cillit filter 77) • tam, kde je problém s nedostatkom miesta, hlavne pri malej vzdialenosti rozvodov od steny
dodanie do 1 týždňa
Jemný filter so spätným preplachom F74C 11/4"
Honeywell 
Jemný filter so spätným preplachom F74C 11/4"

206,00 € s DPH 
Použitie Filter so spätným preplachom F 74C slúži na nepretržité zásobovanie filtrovanou vodou. Jemný filter zabraňuje preni-kaniu cudzích telies, ako čiastočiek hrdze, uvoľnených vlá-kien konopnej upchávky alebo zrniek piesku. Jemný filter F 74C sa pripája na systémy s inštalovaným tlakovým redukčným ventilom, alebo na systémy, kde sa nevyžaduje redukcia tlaku (maximálny statický tlak 5.0 bar podľa DIN 4109). Zariadenie môže byť inštalované v horizon-tálnej i vertikálnej polohe. Špecifická charakteristika • testované podľa európskych noriem • dodáva filtrovanú vodu aj pri spätnom preplachu • patentovaný systém spätného preplachu - rýchle a dôklad-né vyčistenie filtra malým množstvom vody • pamäťový kotúč označuje čas, kedy je potrebné vykonať ďalší spätný preplach • bajonetová prípojka umožňuje ľahké pripojenie spúšťača spätného preplachu • veľká plocha filtra • priehľadná miska filtra, umožňuje jednoduchú vizuálnu kontrolu stupňa kontaminácie filtra • vymeniteľná filtračná vložka • jednoduchá obsluha • inService- servis a údržba zariadenia bez odpojenia z rozvodu • spoľahlivé, testované, vyrobené na základe technického know-how firmy Honeywell Braukmann • štandardné prípoje Oblasť použitia Médium: voda Technické údaje Inštalácia: vertikálna alebo horizontálna s miskou nadol Pracovný tlak: minimálne 1.5 bar maximálne 16.0 bar Pracovná teplota: maximálne 30 °C Pripájacie rozmery: od 3/4" do 1 1/4" Vyhotovenie Jemný filter sa skladá z týchto častí: • puzdro s tlakomerom • unifikované závitové spoje • otočná príruba medzikus s tesnením a upevňovacími skrut-kami • priehľadná miska filtra • jemný filter • guľový ventil s vypúšťacím hrdlom • prstencový kľúč na demontáž redukčného ventilu • prípoj odpadu DN50/70 z plastu Materiál • puzdro s plastickej hmoty • mosadzné skrutkové spoje • bronzový pripájací medzikus, Rg 5 • jemný filter z nehrdzavejúcej ocele • miska filtra z nárazuvzdornej , priesvitnej plastickej hmoty • kaučukové (NBR) tesnenia Popis činnosti Filtračná vložka sa skladá z hornej a dolnej časti. V polohe "filtrácia" je malý horný filter uzavretý, takže voda môže pre-chádzať len cez hlavný filter smerom zvonka dnu. Keď sa otvorí guľový ventil spätného preplachu, filtračná vložka je stlačená nadol, až kým sa neuzavrie prívod vody na vonkajšiu stranu filtra. Zároveň sa otvára prívod vody do hornej časti filtra. Voda na čistenie filtra prechádza cez horné sitko, obežné koleso a cez hlavný filter smerom zvnútra von. Týmto spôsobom sa vyčistí filter na celej svojej ploche plným vstupným tlakom. Po opätovnom uzavretí guľového ventilu sa filter automaticky prepne do pracovnej polohy Zásady inštalácie • montujte v horizontálnej alebo vertikálnej polohe s filtračnou miskou dole - v tejto polohe je účinnosť filtra optimálna • k zariadeniu namontujte uzatváracie ventily - možnosť InService - opravy a údržba bez demontáže z rozvodu • zabezpečte dobrú prístupnosť zariadenia - ľahko sa bude odčítať údaj tlakomera - ľahko sa bude dať zistiť stupeň kontaminácie filtra - zjednoduší sa údržba a kontrola • zariadenie pripojte priamo za vodomerom. Typické využitie Jemný filter F 74C je vhodný pre všetky druhy rozvodov v do-mácnosti. Môže sa tiež využiť v komerčných a priemyslovýchrozvodoch v medziach technických parametrov. Jemný filter F74C sa montuje : • na stávajúce kovové alebo plastové potrubie • ak nadväzujúci systém obsahuje zariadenia citlivé na nečistoty v médiu • na horizontálne alebo vertikálne potrubie • ako náhrada existujúceho filtra (napr. cillit filter 77) • tam, kde je problém s nedostatkom miesta, hlavne pri malej vzdialenosti rozvodov od steny
dodanie do 1 týždňa
Domová filtračná stanica s redukčným ventilom 1/2" do 40 °C
Honeywell 
 Domová filtračná stanica s redukčným ventilom 1/2" do 40 °C

396,00 € s DPH 
Použitie Domové filtračné stanice HS 10 S integrujú v jednom zariadení jemný filter so spätným preplachom, spätný ventil s kontrolnou vypúšťacou skrutkou, tlakový redukčný ventil a uzatvárací ventil. Zabezpečujú nepretržité napájanie filtrovanou vodou. Jemný filter zastaví vnikanie cudzích telies, napríklad častíc hrdze, pásikov konope a zrniek piesku. Spätný ventil chráni vodovodný systém proti spätnému tlaku a spätnému prietoku kvapalín ohrozujúcich zdravie (podľa STN EN 1717). Tlakový redukčný ventil bráni poškodeniu pretlakom a znižuje spotrebu vody. Všetky jednotlivé diely zodpovedajú požiadavkám súčasných špecifikácií STN/DIN/DVGW. Na zostavu kombinácie taktiež platia technické vlastnosti každej jednotky. Špecifická charakteristika •Testované pdľa STN/DIN/DVGVV •Zvlášť kompaktná jednotka, pretože tlakový redukčný ventil, jemný filter, vratný ventil a uzatvárací ventil sú kombinované v jednom zariadení •Filtrovaná voda sa dodáva aj počas spätného preplachu •Patentovaný systém spätného preplachu - rýchle a dôkladné čistenie filtra malým množstvom vody •Pamäťový krúžok označuje, kedy treba vykonať nasledujúci spätný preplach •Dodatočne možno namontovať automatickú jednotku spätného preplachu pomocou bajonetového konektoru •Filtračná miska z priehľadného syntetického materiálu odolného proti nárazom umožňuje ľahkú kontrolu znečisteniafiltra •Kompenzácia vstupného tlaku-kolísanie vstupných tlakov neovplyvňujú výstupný tlak •Vložky ventilu a filtra sú navzájom plne zameniteľné •Veľmi ľahké ovládanie •in Service - servis a údržba zariadenia bez odpojenia zrozvodu Oblasť použitia Médium voda Vstupný tlak maximálne 16,0 bar s priehľadnou filtračnou miskou maximálne 25,0 bar s filtračnou miskou z červeného bronzu Výstupný tlak 1,5 až 6,0 bar (počas výroby nastavené na 4,0 bary) Technické údaje Inštalačná poloha Horizontálna s filtračnou miskou smerom dole Prevádzková teplota Maximálne 40 °C s priehľadnou filtračnou miskou Maximálne 70 °C s filtračnou miskou z červeného bronzu Prevádzkový tlak Minimálne 1,5 baru Veľkosti prípojov 1/2 " až 2 " Konštrukcia Kompletná domová filtračná stanica: • Puzdro so vstupným a výstupným manometrom • Spätný ventil na prítoku s kontrolnou skrutku podľa požiadaviek STN EN 17 17. • Jemný filter v priehľadnej filtračnej miske • Guľový ventil s plastovým pripojením na odpad • Puzdro pružiny s nastavovacím gombíkom a nastavovacou stupnicou • Vložka ventilu vrátane membrány a sedla ventilu • Závitové alebo spájkované prípoje • Uzatvárací ventil na výstupe • Dvojitý očkový kľúč na Materiály • Mosadzné puzdro, uzatvárací ventil a prípoje • Vložka vratného ventilu z vysoko kvalitného syntetického materiálu • Jemný filter z nehrdzavejúcej ocele • Filtračná miska z červeného bronzu alebo z priehľadného syntetického materiálu odolného proti nárazom • Puzdro pružiny z vysoko kvalitného syntetického materiálu • Vložka ventilu z vysoko kvalitného syntetického materiálu • Membrána z NBR vystuženého vláknami • Tesnenia z NBR Popis činnosti HS 10S spája v jednom zariadení spätný ventil, jemný filter sospätným preplachom, tlakový redukčný ventil a uzatváracíventil. Voda najprv prúdi cez spätný ventil. Toto spôsobuje, že stopka ventilu tlačí proti sile pružiny a otvára ventil. Poprúdny jemný filter so spätným preplachom zadržiava všetky častice nečistôt vo vode. Tieto častice je možné úplne vypláchnuť spustením spätného preplachu. Integrovaný tlakový redukčnýventil pracuje na princípe vyvážených síl, pričom sila, ktorúvyvíja membrána, sa vyvažuje proti sile na nastavovacej pružine. Vstupný tlak nemá vplyv na otváranie a zatváranie ventilu,preto ani kolísanie vstupného tlaku neovplyvňuje výstupný tlak. okyny pre inštaláciu • Inštalujte do vodorovného potrubia s filtračnou miskou smerom dole -táto poloha zabezpečuje optimálnu účinnosť filtra • Na obe strany vodomeru pripevnite uzatváracie ventily - inService - servis a údržba zariadenia bez odpojenia z rozvodu • Zabezpečte dobrú prístupnosť - takto možno ľahko vidieť ukazovatele tlaku - pri priehľadnej filtračnej miske možno ľahko vidieť stupeň znečistenia - zjednodušuje údržbu a kontrolu • Namontujte bezprostredne za vodomerom zodpovedá DIN 1988 časť 2 Príklady použitia Kombinovaná vodná napájacia jednotka HS10S sa dá na-montovať všade tam, kde sa vyžadujú spätné ventily, filtre,tlakové redukčné ventily a zariadenia na rozvod vody, alebo kombinácia týchto zariadení. Sú zvlášť vhodné pre všetky typy aplikácií v domácnostiach tak, aby spĺňali normy, prepriemyselné a komerčné použitie v rámci limitov svojich špecifikácií. Kombinované vodné napájacie jednotky HS 10 S sa inštalujú: • Tam, kde je existujúce kovové alebo plastové potrubie • Na ochranu proti hluku, kde statický tlak v miestach odberuprekračuje 5,0 baru (DIN 4109) • Ak statický tlak prekračuje maximálny prípustný prevádzkový tlak inštalácie • Aby zabránili fluktuáciam tlaku vo vodovodných rozvodoch • Na ochranu samotného vodovodného rozvodu a zariadení ktoré sú v ňom inštalované, proti mechanickej nečistote.
dodanie do 1 týždňa
Domová filtračná stanica s redukčným ventilom 1/2" do 70 °C
Honeywell 
 Domová filtračná stanica s redukčným ventilom 1/2" do 70 °C

469,00 € s DPH 
Použitie Domové filtračné stanice HS 10 S integrujú v jednom zariadení jemný filter so spätným preplachom, spätný ventil s kontrolnou vypúšťacou skrutkou, tlakový redukčný ventil a uzatvárací ventil. Zabezpečujú nepretržité napájanie filtrovanou vodou. Jemný filter zastaví vnikanie cudzích telies, napríklad častíc hrdze, pásikov konope a zrniek piesku. Spätný ventil chráni vodovodný systém proti spätnému tlaku a spätnému prietoku kvapalín ohrozujúcich zdravie (podľa STN EN 1717). Tlakový redukčný ventil bráni poškodeniu pretlakom a znižuje spotrebu vody. Všetky jednotlivé diely zodpovedajú požiadavkám súčasných špecifikácií STN/DIN/DVGW. Na zostavu kombinácie taktiež platia technické vlastnosti každej jednotky. Špecifická charakteristika •Testované pdľa STN/DIN/DVGVV •Zvlášť kompaktná jednotka, pretože tlakový redukčný ventil, jemný filter, vratný ventil a uzatvárací ventil sú kombinované v jednom zariadení •Filtrovaná voda sa dodáva aj počas spätného preplachu •Patentovaný systém spätného preplachu - rýchle a dôkladné čistenie filtra malým množstvom vody •Pamäťový krúžok označuje, kedy treba vykonať nasledujúcispätný preplach •Dodatočne možno namontovať automatickú jednotku spätného preplachu pomocou bajonetového konektoru •Filtračná miska z priehľadného syntetického materiálu odolného proti nárazom umožňuje ľahkú kontrolu znečisteniafiltra •Kompenzácia vstupného tlaku-kolísanie vstupných tlakov neovplyvňujú výstupný tlak •Vložky ventilu a filtra sú navzájom plne zameniteľné •Veľmi ľahké ovládanie •in Service - servis a údržba zariadenia bez odpojenia zrozvodu Oblasť použitia Médium voda Vstupný tlak maximálne 16,0 bar s priehľadnou filtračnou miskou maximálne 25,0 bar s filtračnou miskou z červeného bronzu Výstupný tlak 1,5 až 6,0 bar (počas výroby nastavené na 4,0 bary) Technické údaje nštalačná poloha Horizontálna s filtračnou miskou smerom dole Prevádzková teplota Maximálne 40 °C s priehľadnou filtračnou miskou Maximálne 70 °C s filtračnou miskou z červeného bronzu Prevádzkový tlak Minimálne 1,5 baru Veľkosti prípojov 1/2 " až 2 " Konštrukcia Kompletná domová filtračná stanica: • Puzdro so vstupným a výstupným manometrom • Spätný ventil na prítoku s kontrolnou skrutku podľa požiadaviek STN EN 17 17. • Jemný filter v priehľadnej filtračnej miske • Guľový ventil s plastovým pripojením na odpad • Puzdro pružiny s nastavovacím gombíkom a nastavovacou stupnicou • Vložka ventilu vrátane membrány a sedla ventilu • Závitové alebo spájkované prípoje • Uzatvárací ventil na výstupe • Dvojitý očkový kľúč na Materiály • Mosadzné puzdro, uzatvárací ventil a prípoje • Vložka vratného ventilu z vysoko kvalitného syntetického materiálu • Jemný filter z nehrdzavejúcej ocele • Filtračná miska z červeného bronzu alebo z priehľadného syntetického materiálu odolného proti nárazom • Puzdro pružiny z vysoko kvalitného syntetického materiálu • Vložka ventilu z vysoko kvalitného syntetického materiálu • Membrána z NBR vystuženého vláknami • Tesnenia z NBR Popis činnosti HS 10S spája v jednom zariadení spätný ventil, jemný filter sospätným preplachom, tlakový redukčný ventil a uzatvárací ventil. Voda najprv prúdi cez spätný ventil. Toto spôsobuje, že stopka ventilu tlačí proti sile pružiny a otvára ventil. Poprúdny jemný filter so spätným preplachom zadržiava všetky častice nečistôt vo vode. Tieto častice je možné úplne vypláchnuť spustením spätného preplachu. Integrovaný tlakový redukčnýventil pracuje na princípe vyvážených síl, pričom sila, ktorú vyvíja membrána, sa vyvažuje proti sile na nastavovacej pružine. Vstupný tlak nemá vplyv na otváranie a zatváranie ventilu,preto ani kolísanie vstupného tlaku neovplyvňuje výstupný tlak. Pokyny pre inštaláciu • Inštalujte do vodorovného potrubia s filtračnou miskou smerom dole -táto poloha zabezpečuje optimálnu účinnosť filtra • Na obe strany vodomeru pripevnite uzatváracie ventily - inService - servis a údržba zariadenia bez odpojenia z rozvodu • Zabezpečte dobrú prístupnosť - takto možno ľahko vidieť ukazovatele tlaku - pri priehľadnej filtračnej miske možno ľahko vidieť stupeň znečistenia - zjednodušuje údržbu a kontrolu • Namontujte bezprostredne za vodomerom zodpovedá DIN 1988 časť 2 Príklady použitia Kombinovaná vodná napájacia jednotka HS10S sa dá na-montovať všade tam, kde sa vyžadujú spätné ventily, filtre,tlakové redukčné ventily a zariadenia na rozvod vody, alebo kombinácia týchto zariadení. Sú zvlášť vhodné pre všetky typy aplikácií v domácnostiach tak, aby spĺňali normy, prepriemyselné a komerčné použitie v rámci limitov svojich špecifikácií. Kombinované vodné napájacie jednotky HS 10 S sainštalujú: • Tam, kde je existujúce kovové alebo plastové potrubie • Na ochranu proti hluku, kde statický tlak v miestach odberu prekračuje 5,0 baru (DIN 4109) • Ak statický tlak prekračuje maximálny prípustný prevádzkový tlak inštalácie • Aby zabránili fluktuáciam tlaku vo vodovodných rozvodoch • Na ochranu samotného vodovodného rozvodu a zariadení ktoré sú v ňom inštalované, proti mechanickej nečistote.
dodanie do 1 týždňa
Domová filtračná stanica s redukčným ventilom 3/4" do 40 °C
Honeywell 
 Domová filtračná stanica s redukčným ventilom 3/4" do 40 °C

403,00 € s DPH 
Použitie Domové filtračné stanice HS 10 S integrujú v jednom zariadení jemný filter so spätným preplachom, spätný ventil s kontrolnou vypúšťacou skrutkou, tlakový redukčný ventil a uzatvárací ventil. Zabezpečujú nepretržité napájanie filtrovanou vodou. Jemný filter zastaví vnikanie cudzích telies, napríklad častíc hrdze, pásikov konope a zrniek piesku. Spätný ventil chráni vodovodný systém proti spätnému tlaku a spätnému prietoku kvapalín ohrozujúcich zdravie (podľa STN EN 1717). Tlakový redukčný ventil bráni poškodeniu pretlakom a znižuje spotrebu vody. Všetky jednotlivé diely zodpovedajú požiadavkám súčasných špecifikácií STN/DIN/DVGW. Na zostavu kombinácie taktiež platia technické vlastnosti každej jednotky. Špecifická charakteristika •Testované pdľa STN/DIN/DVGVV •Zvlášť kompaktná jednotka, pretože tlakový redukčný ventil, jemný filter, vratný ventil a uzatvárací ventil sú kombinované v jednom zariadení •Filtrovaná voda sa dodáva aj počas spätného preplachu •Patentovaný systém spätného preplachu - rýchle a dôkladné čistenie filtra malým množstvom vody •Pamäťový krúžok označuje, kedy treba vykonať nasledujúci spätný preplach •Dodatočne možno namontovať automatickú jednotku spätného preplachu pomocou bajonetového konektoru •Filtračná miska z priehľadného syntetického materiálu odolného proti nárazom umožňuje ľahkú kontrolu znečisteniafiltra •Kompenzácia vstupného tlaku-kolísanie vstupných tlakov neovplyvňujú výstupný tlak •Vložky ventilu a filtra sú navzájom plne zameniteľné •Veľmi ľahké ovládanie •in Service - servis a údržba zariadenia bez odpojenia zrozvodu Oblasť použitia Médium voda Vstupný tlak maximálne 16,0 bar s priehľadnou filtračnou miskou maximálne 25,0 bar s filtračnou miskou z červeného bronzu Výstupný tlak 1,5 až 6,0 bar (počas výroby nastavené na 4,0 bary) Technické údaje Inštalačná poloha Horizontálna s filtračnou miskou smerom dole Prevádzková teplota Maximálne 40 °C s priehľadnou filtračnou miskou Maximálne 70 °C s filtračnou miskou z červeného bronzu Prevádzkový tlak Minimálne 1,5 baru Veľkosti prípojov 1/2 " až 2 " Konštrukcia Kompletná domová filtračná stanica: • Puzdro so vstupným a výstupným manometrom • Spätný ventil na prítoku s kontrolnou skrutku podľa požiadaviek STN EN 17 17. • Jemný filter v priehľadnej filtračnej miske • Guľový ventil s plastovým pripojením na odpad • Puzdro pružiny s nastavovacím gombíkom a nastavovacou stupnicou • Vložka ventilu vrátane membrány a sedla ventilu • Závitové alebo spájkované prípoje • Uzatvárací ventil na výstupe • Dvojitý očkový kľúč na Materiály • Mosadzné puzdro, uzatvárací ventil a prípoje • Vložka vratného ventilu z vysoko kvalitného syntetického materiálu • Jemný filter z nehrdzavejúcej ocele • Filtračná miska z červeného bronzu alebo z priehľadného syntetického materiálu odolného proti nárazom • Puzdro pružiny z vysoko kvalitného syntetického materiálu • Vložka ventilu z vysoko kvalitného syntetického materiálu • Membrána z NBR vystuženého vláknami • Tesnenia z NBR Popis činnosti HS 10S spája v jednom zariadení spätný ventil, jemný filter sospätným preplachom, tlakový redukčný ventil a uzatváracíventil. Voda najprv prúdi cez spätný ventil. Toto spôsobuje, že stopka ventilu tlačí proti sile pružiny a otvára ventil. Poprúdny jemný filter so spätným preplachom zadržiava všetky častice nečistôt vo vode. Tieto častice je možné úplne vypláchnuť spustením spätného preplachu. Integrovaný tlakový redukčnýventil pracuje na princípe vyvážených síl, pričom sila, ktorúvyvíja membrána, sa vyvažuje proti sile na nastavovacej pružine. Vstupný tlak nemá vplyv na otváranie a zatváranie ventilu,preto ani kolísanie vstupného tlaku neovplyvňuje výstupný tlak. okyny pre inštaláciu • Inštalujte do vodorovného potrubia s filtračnou miskou smerom dole -táto poloha zabezpečuje optimálnu účinnosť filtra • Na obe strany vodomeru pripevnite uzatváracie ventily - inService - servis a údržba zariadenia bez odpojenia z rozvodu • Zabezpečte dobrú prístupnosť - takto možno ľahko vidieť ukazovatele tlaku - pri priehľadnej filtračnej miske možno ľahko vidieť stupeň znečistenia - zjednodušuje údržbu a kontrolu • Namontujte bezprostredne za vodomerom zodpovedá DIN 1988 časť 2 Príklady použitia Kombinovaná vodná napájacia jednotka HS10S sa dá na-montovať všade tam, kde sa vyžadujú spätné ventily, filtre,tlakové redukčné ventily a zariadenia na rozvod vody, alebo kombinácia týchto zariadení. Sú zvlášť vhodné pre všetky typy aplikácií v domácnostiach tak, aby spĺňali normy, prepriemyselné a komerčné použitie v rámci limitov svojich špecifikácií. Kombinované vodné napájacie jednotky HS 10 S sa inštalujú: • Tam, kde je existujúce kovové alebo plastové potrubie • Na ochranu proti hluku, kde statický tlak v miestach odberuprekračuje 5,0 baru (DIN 4109) • Ak statický tlak prekračuje maximálny prípustný prevádzkový tlak inštalácie • Aby zabránili fluktuáciam tlaku vo vodovodných rozvodoch • Na ochranu samotného vodovodného rozvodu a zariadení ktoré sú v ňom inštalované, proti mechanickej nečistote.
dodanie do 1 týždňa
Domová filtračná stanica s redukčným ventilom 3/4" do 70 °C
Honeywell 
 Domová filtračná stanica s redukčným ventilom 3/4" do 70 °C

475,00 € s DPH 
Použitie Domové filtračné stanice HS 10 S integrujú v jednom zariadení jemný filter so spätným preplachom, spätný ventil s kontrolnou vypúšťacou skrutkou, tlakový redukčný ventil a uzatvárací ventil. Zabezpečujú nepretržité napájanie filtrovanou vodou. Jemný filter zastaví vnikanie cudzích telies, napríklad častíc hrdze, pásikov konope a zrniek piesku. Spätný ventil chráni vodovodný systém proti spätnému tlaku a spätnému prietoku kvapalín ohrozujúcich zdravie (podľa STN EN 1717). Tlakový redukčný ventil bráni poškodeniu pretlakom a znižuje spotrebu vody. Všetky jednotlivé diely zodpovedajú požiadavkám súčasných špecifikácií STN/DIN/DVGW. Na zostavu kombinácie taktiež platia technické vlastnosti každej jednotky. Špecifická charakteristika •Testované pdľa STN/DIN/DVGVV •Zvlášť kompaktná jednotka, pretože tlakový redukčný ventil, jemný filter, vratný ventil a uzatvárací ventil sú kombinované v jednom zariadení •Filtrovaná voda sa dodáva aj počas spätného preplachu •Patentovaný systém spätného preplachu - rýchle a dôkladné čistenie filtra malým množstvom vody •Pamäťový krúžok označuje, kedy treba vykonať nasledujúcispätný preplach •Dodatočne možno namontovať automatickú jednotku spätného preplachu pomocou bajonetového konektoru •Filtračná miska z priehľadného syntetického materiálu odolného proti nárazom umožňuje ľahkú kontrolu znečisteniafiltra •Kompenzácia vstupného tlaku-kolísanie vstupných tlakov neovplyvňujú výstupný tlak •Vložky ventilu a filtra sú navzájom plne zameniteľné •Veľmi ľahké ovládanie •in Service - servis a údržba zariadenia bez odpojenia zrozvodu Oblasť použitia Médium voda Vstupný tlak maximálne 16,0 bar s priehľadnou filtračnou miskou maximálne 25,0 bar s filtračnou miskou z červeného bronzu Výstupný tlak 1,5 až 6,0 bar (počas výroby nastavené na 4,0 bary) Technické údaje nštalačná poloha Horizontálna s filtračnou miskou smerom dole Prevádzková teplota Maximálne 40 °C s priehľadnou filtračnou miskou Maximálne 70 °C s filtračnou miskou z červeného bronzu Prevádzkový tlak Minimálne 1,5 baru Veľkosti prípojov 1/2 " až 2 " Konštrukcia Kompletná domová filtračná stanica: • Puzdro so vstupným a výstupným manometrom • Spätný ventil na prítoku s kontrolnou skrutku podľa požiadaviek STN EN 17 17. • Jemný filter v priehľadnej filtračnej miske • Guľový ventil s plastovým pripojením na odpad • Puzdro pružiny s nastavovacím gombíkom a nastavovacou stupnicou • Vložka ventilu vrátane membrány a sedla ventilu • Závitové alebo spájkované prípoje • Uzatvárací ventil na výstupe • Dvojitý očkový kľúč na Materiály • Mosadzné puzdro, uzatvárací ventil a prípoje • Vložka vratného ventilu z vysoko kvalitného syntetického materiálu • Jemný filter z nehrdzavejúcej ocele • Filtračná miska z červeného bronzu alebo z priehľadného syntetického materiálu odolného proti nárazom • Puzdro pružiny z vysoko kvalitného syntetického materiálu • Vložka ventilu z vysoko kvalitného syntetického materiálu • Membrána z NBR vystuženého vláknami • Tesnenia z NBR Popis činnosti HS 10S spája v jednom zariadení spätný ventil, jemný filter sospätným preplachom, tlakový redukčný ventil a uzatvárací ventil. Voda najprv prúdi cez spätný ventil. Toto spôsobuje, že stopka ventilu tlačí proti sile pružiny a otvára ventil. Poprúdny jemný filter so spätným preplachom zadržiava všetky častice nečistôt vo vode. Tieto častice je možné úplne vypláchnuť spustením spätného preplachu. Integrovaný tlakový redukčnýventil pracuje na princípe vyvážených síl, pričom sila, ktorú vyvíja membrána, sa vyvažuje proti sile na nastavovacej pružine. Vstupný tlak nemá vplyv na otváranie a zatváranie ventilu,preto ani kolísanie vstupného tlaku neovplyvňuje výstupný tlak. Pokyny pre inštaláciu • Inštalujte do vodorovného potrubia s filtračnou miskou smerom dole -táto poloha zabezpečuje optimálnu účinnosť filtra • Na obe strany vodomeru pripevnite uzatváracie ventily - inService - servis a údržba zariadenia bez odpojenia z rozvodu • Zabezpečte dobrú prístupnosť - takto možno ľahko vidieť ukazovatele tlaku - pri priehľadnej filtračnej miske možno ľahko vidieť stupeň znečistenia - zjednodušuje údržbu a kontrolu • Namontujte bezprostredne za vodomerom zodpovedá DIN 1988 časť 2 Príklady použitia Kombinovaná vodná napájacia jednotka HS10S sa dá na-montovať všade tam, kde sa vyžadujú spätné ventily, filtre,tlakové redukčné ventily a zariadenia na rozvod vody, alebo kombinácia týchto zariadení. Sú zvlášť vhodné pre všetky typy aplikácií v domácnostiach tak, aby spĺňali normy, prepriemyselné a komerčné použitie v rámci limitov svojich špecifikácií. Kombinované vodné napájacie jednotky HS 10 S sainštalujú: • Tam, kde je existujúce kovové alebo plastové potrubie • Na ochranu proti hluku, kde statický tlak v miestach odberu prekračuje 5,0 baru (DIN 4109) • Ak statický tlak prekračuje maximálny prípustný prevádzkový tlak inštalácie • Aby zabránili fluktuáciam tlaku vo vodovodných rozvodoch • Na ochranu samotného vodovodného rozvodu a zariadení ktoré sú v ňom inštalované, proti mechanickej nečistote.
dodanie do 1 týždňa
Domová filtračná stanica s redukčným ventilom 1" do 70 °C
Honeywell 
 Domová filtračná stanica s redukčným ventilom 1" do 70 °C

627,00 € s DPH 
Použitie Domové filtračné stanice HS 10 S integrujú v jednom zariadení jemný filter so spätným preplachom, spätný ventil s kontrolnou vypúšťacou skrutkou, tlakový redukčný ventil a uzatvárací ventil. Zabezpečujú nepretržité napájanie filtrovanou vodou. Jemný filter zastaví vnikanie cudzích telies, napríklad častíc hrdze, pásikov konope a zrniek piesku. Spätný ventil chráni vodovodný systém proti spätnému tlaku a spätnému prietoku kvapalín ohrozujúcich zdravie (podľa STN EN 1717). Tlakový redukčný ventil bráni poškodeniu pretlakom a znižuje spotrebu vody. Všetky jednotlivé diely zodpovedajú požiadavkám súčasných špecifikácií STN/DIN/DVGW. Na zostavu kombinácie taktiež platia technické vlastnosti každej jednotky. Špecifická charakteristika •Testované pdľa STN/DIN/DVGVV •Zvlášť kompaktná jednotka, pretože tlakový redukčný ventil, jemný filter, vratný ventil a uzatvárací ventil sú kombinované v jednom zariadení •Filtrovaná voda sa dodáva aj počas spätného preplachu •Patentovaný systém spätného preplachu - rýchle a dôkladné čistenie filtra malým množstvom vody •Pamäťový krúžok označuje, kedy treba vykonať nasledujúcispätný preplach •Dodatočne možno namontovať automatickú jednotku spätného preplachu pomocou bajonetového konektoru •Filtračná miska z priehľadného syntetického materiálu odolného proti nárazom umožňuje ľahkú kontrolu znečisteniafiltra •Kompenzácia vstupného tlaku-kolísanie vstupných tlakov neovplyvňujú výstupný tlak •Vložky ventilu a filtra sú navzájom plne zameniteľné •Veľmi ľahké ovládanie •in Service - servis a údržba zariadenia bez odpojenia zrozvodu Oblasť použitia Médium voda Vstupný tlak maximálne 16,0 bar s priehľadnou filtračnou miskou maximálne 25,0 bar s filtračnou miskou z červeného bronzu Výstupný tlak 1,5 až 6,0 bar (počas výroby nastavené na 4,0 bary) Technické údaje nštalačná poloha Horizontálna s filtračnou miskou smerom dole Prevádzková teplota Maximálne 40 °C s priehľadnou filtračnou miskou Maximálne 70 °C s filtračnou miskou z červeného bronzu Prevádzkový tlak Minimálne 1,5 baru Veľkosti prípojov 1/2 " až 2 " Konštrukcia Kompletná domová filtračná stanica: • Puzdro so vstupným a výstupným manometrom • Spätný ventil na prítoku s kontrolnou skrutku podľa požiadaviek STN EN 17 17. • Jemný filter v priehľadnej filtračnej miske • Guľový ventil s plastovým pripojením na odpad • Puzdro pružiny s nastavovacím gombíkom a nastavovacou stupnicou • Vložka ventilu vrátane membrány a sedla ventilu • Závitové alebo spájkované prípoje • Uzatvárací ventil na výstupe • Dvojitý očkový kľúč na Materiály • Mosadzné puzdro, uzatvárací ventil a prípoje • Vložka vratného ventilu z vysoko kvalitného syntetického materiálu • Jemný filter z nehrdzavejúcej ocele • Filtračná miska z červeného bronzu alebo z priehľadného syntetického materiálu odolného proti nárazom • Puzdro pružiny z vysoko kvalitného syntetického materiálu • Vložka ventilu z vysoko kvalitného syntetického materiálu • Membrána z NBR vystuženého vláknami • Tesnenia z NBR Popis činnosti HS 10S spája v jednom zariadení spätný ventil, jemný filter sospätným preplachom, tlakový redukčný ventil a uzatvárací ventil. Voda najprv prúdi cez spätný ventil. Toto spôsobuje, že stopka ventilu tlačí proti sile pružiny a otvára ventil. Poprúdny jemný filter so spätným preplachom zadržiava všetky častice nečistôt vo vode. Tieto častice je možné úplne vypláchnuť spustením spätného preplachu. Integrovaný tlakový redukčnýventil pracuje na princípe vyvážených síl, pričom sila, ktorú vyvíja membrána, sa vyvažuje proti sile na nastavovacej pružine. Vstupný tlak nemá vplyv na otváranie a zatváranie ventilu,preto ani kolísanie vstupného tlaku neovplyvňuje výstupný tlak. Pokyny pre inštaláciu • Inštalujte do vodorovného potrubia s filtračnou miskou smerom dole -táto poloha zabezpečuje optimálnu účinnosť filtra • Na obe strany vodomeru pripevnite uzatváracie ventily - inService - servis a údržba zariadenia bez odpojenia z rozvodu • Zabezpečte dobrú prístupnosť - takto možno ľahko vidieť ukazovatele tlaku - pri priehľadnej filtračnej miske možno ľahko vidieť stupeň znečistenia - zjednodušuje údržbu a kontrolu • Namontujte bezprostredne za vodomerom zodpovedá DIN 1988 časť 2 Príklady použitia Kombinovaná vodná napájacia jednotka HS10S sa dá na-montovať všade tam, kde sa vyžadujú spätné ventily, filtre,tlakové redukčné ventily a zariadenia na rozvod vody, alebo kombinácia týchto zariadení. Sú zvlášť vhodné pre všetky typy aplikácií v domácnostiach tak, aby spĺňali normy, prepriemyselné a komerčné použitie v rámci limitov svojich špecifikácií. Kombinované vodné napájacie jednotky HS 10 S sainštalujú: • Tam, kde je existujúce kovové alebo plastové potrubie • Na ochranu proti hluku, kde statický tlak v miestach odberu prekračuje 5,0 baru (DIN 4109) • Ak statický tlak prekračuje maximálny prípustný prevádzkový tlak inštalácie • Aby zabránili fluktuáciam tlaku vo vodovodných rozvodoch • Na ochranu samotného vodovodného rozvodu a zariadení ktoré sú v ňom inštalované, proti mechanickej nečistote.
dodanie do 1 týždňa
Domová filtračná stanica s redukčným ventilom 11/4" do 40 °C
Honeywell 
 Domová filtračná stanica s redukčným ventilom 11/4" do 40 °C

638,00 € s DPH 
Použitie Domové filtračné stanice HS 10 S integrujú v jednom zariadení jemný filter so spätným preplachom, spätný ventil s kontrolnou vypúšťacou skrutkou, tlakový redukčný ventil a uzatvárací ventil. Zabezpečujú nepretržité napájanie filtrovanou vodou. Jemný filter zastaví vnikanie cudzích telies, napríklad častíc hrdze, pásikov konope a zrniek piesku. Spätný ventil chráni vodovodný systém proti spätnému tlaku a spätnému prietoku kvapalín ohrozujúcich zdravie (podľa STN EN 1717). Tlakový redukčný ventil bráni poškodeniu pretlakom a znižuje spotrebu vody. Všetky jednotlivé diely zodpovedajú požiadavkám súčasných špecifikácií STN/DIN/DVGW. Na zostavu kombinácie taktiež platia technické vlastnosti každej jednotky. Špecifická charakteristika •Testované pdľa STN/DIN/DVGVV •Zvlášť kompaktná jednotka, pretože tlakový redukčný ventil, jemný filter, vratný ventil a uzatvárací ventil sú kombinované v jednom zariadení •Filtrovaná voda sa dodáva aj počas spätného preplachu •Patentovaný systém spätného preplachu - rýchle a dôkladné čistenie filtra malým množstvom vody •Pamäťový krúžok označuje, kedy treba vykonať nasledujúci spätný preplach •Dodatočne možno namontovať automatickú jednotku spätného preplachu pomocou bajonetového konektoru •Filtračná miska z priehľadného syntetického materiálu odolného proti nárazom umožňuje ľahkú kontrolu znečisteniafiltra •Kompenzácia vstupného tlaku-kolísanie vstupných tlakov neovplyvňujú výstupný tlak •Vložky ventilu a filtra sú navzájom plne zameniteľné •Veľmi ľahké ovládanie •in Service - servis a údržba zariadenia bez odpojenia zrozvodu Oblasť použitia Médium voda Vstupný tlak maximálne 16,0 bar s priehľadnou filtračnou miskou maximálne 25,0 bar s filtračnou miskou z červeného bronzu Výstupný tlak 1,5 až 6,0 bar (počas výroby nastavené na 4,0 bary) Technické údaje Inštalačná poloha Horizontálna s filtračnou miskou smerom dole Prevádzková teplota Maximálne 40 °C s priehľadnou filtračnou miskou Maximálne 70 °C s filtračnou miskou z červeného bronzu Prevádzkový tlak Minimálne 1,5 baru Veľkosti prípojov 1/2 " až 2 " Konštrukcia Kompletná domová filtračná stanica: • Puzdro so vstupným a výstupným manometrom • Spätný ventil na prítoku s kontrolnou skrutku podľa požiadaviek STN EN 17 17. • Jemný filter v priehľadnej filtračnej miske • Guľový ventil s plastovým pripojením na odpad • Puzdro pružiny s nastavovacím gombíkom a nastavovacou stupnicou • Vložka ventilu vrátane membrány a sedla ventilu • Závitové alebo spájkované prípoje • Uzatvárací ventil na výstupe • Dvojitý očkový kľúč na Materiály • Mosadzné puzdro, uzatvárací ventil a prípoje • Vložka vratného ventilu z vysoko kvalitného syntetického materiálu • Jemný filter z nehrdzavejúcej ocele • Filtračná miska z červeného bronzu alebo z priehľadného syntetického materiálu odolného proti nárazom • Puzdro pružiny z vysoko kvalitného syntetického materiálu • Vložka ventilu z vysoko kvalitného syntetického materiálu • Membrána z NBR vystuženého vláknami • Tesnenia z NBR Popis činnosti HS 10S spája v jednom zariadení spätný ventil, jemný filter sospätným preplachom, tlakový redukčný ventil a uzatváracíventil. Voda najprv prúdi cez spätný ventil. Toto spôsobuje, že stopka ventilu tlačí proti sile pružiny a otvára ventil. Poprúdny jemný filter so spätným preplachom zadržiava všetky častice nečistôt vo vode. Tieto častice je možné úplne vypláchnuť spustením spätného preplachu. Integrovaný tlakový redukčnýventil pracuje na princípe vyvážených síl, pričom sila, ktorúvyvíja membrána, sa vyvažuje proti sile na nastavovacej pružine. Vstupný tlak nemá vplyv na otváranie a zatváranie ventilu,preto ani kolísanie vstupného tlaku neovplyvňuje výstupný tlak. okyny pre inštaláciu • Inštalujte do vodorovného potrubia s filtračnou miskou smerom dole -táto poloha zabezpečuje optimálnu účinnosť filtra • Na obe strany vodomeru pripevnite uzatváracie ventily - inService - servis a údržba zariadenia bez odpojenia z rozvodu • Zabezpečte dobrú prístupnosť - takto možno ľahko vidieť ukazovatele tlaku - pri priehľadnej filtračnej miske možno ľahko vidieť stupeň znečistenia - zjednodušuje údržbu a kontrolu • Namontujte bezprostredne za vodomerom zodpovedá DIN 1988 časť 2 Príklady použitia Kombinovaná vodná napájacia jednotka HS10S sa dá na-montovať všade tam, kde sa vyžadujú spätné ventily, filtre,tlakové redukčné ventily a zariadenia na rozvod vody, alebo kombinácia týchto zariadení. Sú zvlášť vhodné pre všetky typy aplikácií v domácnostiach tak, aby spĺňali normy, prepriemyselné a komerčné použitie v rámci limitov svojich špecifikácií. Kombinované vodné napájacie jednotky HS 10 S sa inštalujú: • Tam, kde je existujúce kovové alebo plastové potrubie • Na ochranu proti hluku, kde statický tlak v miestach odberuprekračuje 5,0 baru (DIN 4109) • Ak statický tlak prekračuje maximálny prípustný prevádzkový tlak inštalácie • Aby zabránili fluktuáciam tlaku vo vodovodných rozvodoch • Na ochranu samotného vodovodného rozvodu a zariadení ktoré sú v ňom inštalované, proti mechanickej nečistote.
dodanie do 1 týždňa
Domová filtračná stanica s redukčným ventilom 11/2" do 40 °C
Honeywell 
 Domová filtračná stanica s redukčným ventilom 11/2" do 40 °C

947,00 € s DPH 
Použitie Domové filtračné stanice HS 10 S integrujú v jednom zariadení jemný filter so spätným preplachom, spätný ventil s kontrolnou vypúšťacou skrutkou, tlakový redukčný ventil a uzatvárací ventil. Zabezpečujú nepretržité napájanie filtrovanou vodou. Jemný filter zastaví vnikanie cudzích telies, napríklad častíc hrdze, pásikov konope a zrniek piesku. Spätný ventil chráni vodovodný systém proti spätnému tlaku a spätnému prietoku kvapalín ohrozujúcich zdravie (podľa STN EN 1717). Tlakový redukčný ventil bráni poškodeniu pretlakom a znižuje spotrebu vody. Všetky jednotlivé diely zodpovedajú požiadavkám súčasných špecifikácií STN/DIN/DVGW. Na zostavu kombinácie taktiež platia technické vlastnosti každej jednotky. Špecifická charakteristika •Testované pdľa STN/DIN/DVGVV •Zvlášť kompaktná jednotka, pretože tlakový redukčný ventil, jemný filter, vratný ventil a uzatvárací ventil sú kombinované v jednom zariadení •Filtrovaná voda sa dodáva aj počas spätného preplachu •Patentovaný systém spätného preplachu - rýchle a dôkladné čistenie filtra malým množstvom vody •Pamäťový krúžok označuje, kedy treba vykonať nasledujúci spätný preplach •Dodatočne možno namontovať automatickú jednotku spätného preplachu pomocou bajonetového konektoru •Filtračná miska z priehľadného syntetického materiálu odolného proti nárazom umožňuje ľahkú kontrolu znečisteniafiltra •Kompenzácia vstupného tlaku-kolísanie vstupných tlakov neovplyvňujú výstupný tlak •Vložky ventilu a filtra sú navzájom plne zameniteľné •Veľmi ľahké ovládanie •in Service - servis a údržba zariadenia bez odpojenia zrozvodu Oblasť použitia Médium voda Vstupný tlak maximálne 16,0 bar s priehľadnou filtračnou miskou maximálne 25,0 bar s filtračnou miskou z červeného bronzu Výstupný tlak 1,5 až 6,0 bar (počas výroby nastavené na 4,0 bary) Technické údaje Inštalačná poloha Horizontálna s filtračnou miskou smerom dole Prevádzková teplota Maximálne 40 °C s priehľadnou filtračnou miskou Maximálne 70 °C s filtračnou miskou z červeného bronzu Prevádzkový tlak Minimálne 1,5 baru Veľkosti prípojov 1/2 " až 2 " Konštrukcia Kompletná domová filtračná stanica: • Puzdro so vstupným a výstupným manometrom • Spätný ventil na prítoku s kontrolnou skrutku podľa požiadaviek STN EN 17 17. • Jemný filter v priehľadnej filtračnej miske • Guľový ventil s plastovým pripojením na odpad • Puzdro pružiny s nastavovacím gombíkom a nastavovacou stupnicou • Vložka ventilu vrátane membrány a sedla ventilu • Závitové alebo spájkované prípoje • Uzatvárací ventil na výstupe • Dvojitý očkový kľúč na Materiály • Mosadzné puzdro, uzatvárací ventil a prípoje • Vložka vratného ventilu z vysoko kvalitného syntetického materiálu • Jemný filter z nehrdzavejúcej ocele • Filtračná miska z červeného bronzu alebo z priehľadného syntetického materiálu odolného proti nárazom • Puzdro pružiny z vysoko kvalitného syntetického materiálu • Vložka ventilu z vysoko kvalitného syntetického materiálu • Membrána z NBR vystuženého vláknami • Tesnenia z NBR Popis činnosti HS 10S spája v jednom zariadení spätný ventil, jemný filter sospätným preplachom, tlakový redukčný ventil a uzatváracíventil. Voda najprv prúdi cez spätný ventil. Toto spôsobuje, že stopka ventilu tlačí proti sile pružiny a otvára ventil. Poprúdny jemný filter so spätným preplachom zadržiava všetky častice nečistôt vo vode. Tieto častice je možné úplne vypláchnuť spustením spätného preplachu. Integrovaný tlakový redukčnýventil pracuje na princípe vyvážených síl, pričom sila, ktorúvyvíja membrána, sa vyvažuje proti sile na nastavovacej pružine. Vstupný tlak nemá vplyv na otváranie a zatváranie ventilu,preto ani kolísanie vstupného tlaku neovplyvňuje výstupný tlak. okyny pre inštaláciu • Inštalujte do vodorovného potrubia s filtračnou miskou smerom dole -táto poloha zabezpečuje optimálnu účinnosť filtra • Na obe strany vodomeru pripevnite uzatváracie ventily - inService - servis a údržba zariadenia bez odpojenia z rozvodu • Zabezpečte dobrú prístupnosť - takto možno ľahko vidieť ukazovatele tlaku - pri priehľadnej filtračnej miske možno ľahko vidieť stupeň znečistenia - zjednodušuje údržbu a kontrolu • Namontujte bezprostredne za vodomerom zodpovedá DIN 1988 časť 2 Príklady použitia Kombinovaná vodná napájacia jednotka HS10S sa dá na-montovať všade tam, kde sa vyžadujú spätné ventily, filtre,tlakové redukčné ventily a zariadenia na rozvod vody, alebo kombinácia týchto zariadení. Sú zvlášť vhodné pre všetky typy aplikácií v domácnostiach tak, aby spĺňali normy, prepriemyselné a komerčné použitie v rámci limitov svojich špecifikácií. Kombinované vodné napájacie jednotky HS 10 S sa inštalujú: • Tam, kde je existujúce kovové alebo plastové potrubie • Na ochranu proti hluku, kde statický tlak v miestach odberuprekračuje 5,0 baru (DIN 4109) • Ak statický tlak prekračuje maximálny prípustný prevádzkový tlak inštalácie • Aby zabránili fluktuáciam tlaku vo vodovodných rozvodoch • Na ochranu samotného vodovodného rozvodu a zariadení ktoré sú v ňom inštalované, proti mechanickej nečistote.
dodanie do 1 týždňa
Domová filtračná stanica s redukčným ventilom 2" do 40 °C
Honeywell 
 Domová filtračná stanica s redukčným ventilom 2" do 40 °C

1 018,00 € s DPH 
Použitie Domové filtračné stanice HS 10 S integrujú v jednom zariadení jemný filter so spätným preplachom, spätný ventil s kontrolnou vypúšťacou skrutkou, tlakový redukčný ventil a uzatvárací ventil. Zabezpečujú nepretržité napájanie filtrovanou vodou. Jemný filter zastaví vnikanie cudzích telies, napríklad častíc hrdze, pásikov konope a zrniek piesku. Spätný ventil chráni vodovodný systém proti spätnému tlaku a spätnému prietoku kvapalín ohrozujúcich zdravie (podľa STN EN 1717). Tlakový redukčný ventil bráni poškodeniu pretlakom a znižuje spotrebu vody. Všetky jednotlivé diely zodpovedajú požiadavkám súčasných špecifikácií STN/DIN/DVGW. Na zostavu kombinácie taktiež platia technické vlastnosti každej jednotky. Špecifická charakteristika •Testované pdľa STN/DIN/DVGVV •Zvlášť kompaktná jednotka, pretože tlakový redukčný ventil, jemný filter, vratný ventil a uzatvárací ventil sú kombinované v jednom zariadení •Filtrovaná voda sa dodáva aj počas spätného preplachu •Patentovaný systém spätného preplachu - rýchle a dôkladné čistenie filtra malým množstvom vody •Pamäťový krúžok označuje, kedy treba vykonať nasledujúci spätný preplach •Dodatočne možno namontovať automatickú jednotku spätného preplachu pomocou bajonetového konektoru •Filtračná miska z priehľadného syntetického materiálu odolného proti nárazom umožňuje ľahkú kontrolu znečisteniafiltra •Kompenzácia vstupného tlaku-kolísanie vstupných tlakov neovplyvňujú výstupný tlak •Vložky ventilu a filtra sú navzájom plne zameniteľné •Veľmi ľahké ovládanie •in Service - servis a údržba zariadenia bez odpojenia zrozvodu Oblasť použitia Médium voda Vstupný tlak maximálne 16,0 bar s priehľadnou filtračnou miskou maximálne 25,0 bar s filtračnou miskou z červeného bronzu Výstupný tlak 1,5 až 6,0 bar (počas výroby nastavené na 4,0 bary) Technické údaje Inštalačná poloha Horizontálna s filtračnou miskou smerom dole Prevádzková teplota Maximálne 40 °C s priehľadnou filtračnou miskou Maximálne 70 °C s filtračnou miskou z červeného bronzu Prevádzkový tlak Minimálne 1,5 baru Veľkosti prípojov 1/2 " až 2 " Konštrukcia Kompletná domová filtračná stanica: • Puzdro so vstupným a výstupným manometrom • Spätný ventil na prítoku s kontrolnou skrutku podľa požiadaviek STN EN 17 17. • Jemný filter v priehľadnej filtračnej miske • Guľový ventil s plastovým pripojením na odpad • Puzdro pružiny s nastavovacím gombíkom a nastavovacou stupnicou • Vložka ventilu vrátane membrány a sedla ventilu • Závitové alebo spájkované prípoje • Uzatvárací ventil na výstupe • Dvojitý očkový kľúč na Materiály • Mosadzné puzdro, uzatvárací ventil a prípoje • Vložka vratného ventilu z vysoko kvalitného syntetického materiálu • Jemný filter z nehrdzavejúcej ocele • Filtračná miska z červeného bronzu alebo z priehľadného syntetického materiálu odolného proti nárazom • Puzdro pružiny z vysoko kvalitného syntetického materiálu • Vložka ventilu z vysoko kvalitného syntetického materiálu • Membrána z NBR vystuženého vláknami • Tesnenia z NBR Popis činnosti HS 10S spája v jednom zariadení spätný ventil, jemný filter sospätným preplachom, tlakový redukčný ventil a uzatváracíventil. Voda najprv prúdi cez spätný ventil. Toto spôsobuje, že stopka ventilu tlačí proti sile pružiny a otvára ventil. Poprúdny jemný filter so spätným preplachom zadržiava všetky častice nečistôt vo vode. Tieto častice je možné úplne vypláchnuť spustením spätného preplachu. Integrovaný tlakový redukčnýventil pracuje na princípe vyvážených síl, pričom sila, ktorúvyvíja membrána, sa vyvažuje proti sile na nastavovacej pružine. Vstupný tlak nemá vplyv na otváranie a zatváranie ventilu,preto ani kolísanie vstupného tlaku neovplyvňuje výstupný tlak. okyny pre inštaláciu • Inštalujte do vodorovného potrubia s filtračnou miskou smerom dole -táto poloha zabezpečuje optimálnu účinnosť filtra • Na obe strany vodomeru pripevnite uzatváracie ventily - inService - servis a údržba zariadenia bez odpojenia z rozvodu • Zabezpečte dobrú prístupnosť - takto možno ľahko vidieť ukazovatele tlaku - pri priehľadnej filtračnej miske možno ľahko vidieť stupeň znečistenia - zjednodušuje údržbu a kontrolu • Namontujte bezprostredne za vodomerom zodpovedá DIN 1988 časť 2 Príklady použitia Kombinovaná vodná napájacia jednotka HS10S sa dá na-montovať všade tam, kde sa vyžadujú spätné ventily, filtre,tlakové redukčné ventily a zariadenia na rozvod vody, alebo kombinácia týchto zariadení. Sú zvlášť vhodné pre všetky typy aplikácií v domácnostiach tak, aby spĺňali normy, prepriemyselné a komerčné použitie v rámci limitov svojich špecifikácií. Kombinované vodné napájacie jednotky HS 10 S sa inštalujú: • Tam, kde je existujúce kovové alebo plastové potrubie • Na ochranu proti hluku, kde statický tlak v miestach odberuprekračuje 5,0 baru (DIN 4109) • Ak statický tlak prekračuje maximálny prípustný prevádzkový tlak inštalácie • Aby zabránili fluktuáciam tlaku vo vodovodných rozvodoch • Na ochranu samotného vodovodného rozvodu a zariadení ktoré sú v ňom inštalované, proti mechanickej nečistote.
dodanie do 1 týždňa
Domová filtračná stanica s redukčným ventilom 2" do 70 °C
Honeywell 
 Domová filtračná stanica s redukčným ventilom 2" do 70 °C

1 161,00 € s DPH 
Použitie Domové filtračné stanice HS 10 S integrujú v jednom zariadení jemný filter so spätným preplachom, spätný ventil s kontrolnou vypúšťacou skrutkou, tlakový redukčný ventil a uzatvárací ventil. Zabezpečujú nepretržité napájanie filtrovanou vodou. Jemný filter zastaví vnikanie cudzích telies, napríklad častíc hrdze, pásikov konope a zrniek piesku. Spätný ventil chráni vodovodný systém proti spätnému tlaku a spätnému prietoku kvapalín ohrozujúcich zdravie (podľa STN EN 1717). Tlakový redukčný ventil bráni poškodeniu pretlakom a znižuje spotrebu vody. Všetky jednotlivé diely zodpovedajú požiadavkám súčasných špecifikácií STN/DIN/DVGW. Na zostavu kombinácie taktiež platia technické vlastnosti každej jednotky. Špecifická charakteristika •Testované pdľa STN/DIN/DVGVV •Zvlášť kompaktná jednotka, pretože tlakový redukčný ventil, jemný filter, vratný ventil a uzatvárací ventil sú kombinované v jednom zariadení •Filtrovaná voda sa dodáva aj počas spätného preplachu •Patentovaný systém spätného preplachu - rýchle a dôkladné čistenie filtra malým množstvom vody •Pamäťový krúžok označuje, kedy treba vykonať nasledujúci spätný preplach •Dodatočne možno namontovať automatickú jednotku spätného preplachu pomocou bajonetového konektoru •Filtračná miska z priehľadného syntetického materiálu odolného proti nárazom umožňuje ľahkú kontrolu znečisteniafiltra •Kompenzácia vstupného tlaku-kolísanie vstupných tlakov neovplyvňujú výstupný tlak •Vložky ventilu a filtra sú navzájom plne zameniteľné •Veľmi ľahké ovládanie •in Service - servis a údržba zariadenia bez odpojenia zrozvodu Oblasť použitia Médium voda Vstupný tlak maximálne 16,0 bar s priehľadnou filtračnou miskou maximálne 25,0 bar s filtračnou miskou z červeného bronzu Výstupný tlak 1,5 až 6,0 bar (počas výroby nastavené na 4,0 bary) Technické údaje Inštalačná poloha Horizontálna s filtračnou miskou smerom dole Prevádzková teplota Maximálne 40 °C s priehľadnou filtračnou miskou Maximálne 70 °C s filtračnou miskou z červeného bronzu Prevádzkový tlak Minimálne 1,5 baru Veľkosti prípojov 1/2 " až 2 " Konštrukcia Kompletná domová filtračná stanica: • Puzdro so vstupným a výstupným manometrom • Spätný ventil na prítoku s kontrolnou skrutku podľa požiadaviek STN EN 17 17. • Jemný filter v priehľadnej filtračnej miske • Guľový ventil s plastovým pripojením na odpad • Puzdro pružiny s nastavovacím gombíkom a nastavovacou stupnicou • Vložka ventilu vrátane membrány a sedla ventilu • Závitové alebo spájkované prípoje • Uzatvárací ventil na výstupe • Dvojitý očkový kľúč na Materiály • Mosadzné puzdro, uzatvárací ventil a prípoje • Vložka vratného ventilu z vysoko kvalitného syntetického materiálu • Jemný filter z nehrdzavejúcej ocele • Filtračná miska z červeného bronzu alebo z priehľadného syntetického materiálu odolného proti nárazom • Puzdro pružiny z vysoko kvalitného syntetického materiálu • Vložka ventilu z vysoko kvalitného syntetického materiálu • Membrána z NBR vystuženého vláknami • Tesnenia z NBR Popis činnosti HS 10S spája v jednom zariadení spätný ventil, jemný filter sospätným preplachom, tlakový redukčný ventil a uzatváracíventil. Voda najprv prúdi cez spätný ventil. Toto spôsobuje, že stopka ventilu tlačí proti sile pružiny a otvára ventil. Poprúdny jemný filter so spätným preplachom zadržiava všetky častice nečistôt vo vode. Tieto častice je možné úplne vypláchnuť spustením spätného preplachu. Integrovaný tlakový redukčnýventil pracuje na princípe vyvážených síl, pričom sila, ktorúvyvíja membrána, sa vyvažuje proti sile na nastavovacej pružine. Vstupný tlak nemá vplyv na otváranie a zatváranie ventilu,preto ani kolísanie vstupného tlaku neovplyvňuje výstupný tlak. okyny pre inštaláciu • Inštalujte do vodorovného potrubia s filtračnou miskou smerom dole -táto poloha zabezpečuje optimálnu účinnosť filtra • Na obe strany vodomeru pripevnite uzatváracie ventily - inService - servis a údržba zariadenia bez odpojenia z rozvodu • Zabezpečte dobrú prístupnosť - takto možno ľahko vidieť ukazovatele tlaku - pri priehľadnej filtračnej miske možno ľahko vidieť stupeň znečistenia - zjednodušuje údržbu a kontrolu • Namontujte bezprostredne za vodomerom zodpovedá DIN 1988 časť 2 Príklady použitia Kombinovaná vodná napájacia jednotka HS10S sa dá na-montovať všade tam, kde sa vyžadujú spätné ventily, filtre,tlakové redukčné ventily a zariadenia na rozvod vody, alebo kombinácia týchto zariadení. Sú zvlášť vhodné pre všetky typy aplikácií v domácnostiach tak, aby spĺňali normy, prepriemyselné a komerčné použitie v rámci limitov svojich špecifikácií. Kombinované vodné napájacie jednotky HS 10 S sa inštalujú: • Tam, kde je existujúce kovové alebo plastové potrubie • Na ochranu proti hluku, kde statický tlak v miestach odberuprekračuje 5,0 baru (DIN 4109) • Ak statický tlak prekračuje maximálny prípustný prevádzkový tlak inštalácie • Aby zabránili fluktuáciam tlaku vo vodovodných rozvodoch • Na ochranu samotného vodovodného rozvodu a zariadení ktoré sú v ňom inštalované, proti mechanickej nečistote.
dodanie do 1 týždňa

pre registrovaných


 

nová registrácia
zabudol som heslo
Certifikát Overené zákazníkmi
 
Bazény | tepelné čerpadlá | záhradný nábytok | záhradkárske potreby | fúkaná izolácia © 2008-2019 DAES, s.r.o., vytvorilo MaM Multimedia, s.r.o.