ČASTÉ OTÁZKY


VYHĽADÁVANIE POĎĽA KĽÚČOVÝCH SLOV


.:: Ako správne vybrať čerpadlo ::.

Najdôležitejšie otázky pri výbere čerpadla:

Akú vodu chcem čerpať
je základná otázka, ktorá rozhoduje o výbere vhodného čerpadla. Pokiaľ vyberiete nevhodné čerpadlo, zníži sa jeho životnosť a budete nútený investovať ďalšie prostriedky do jeho opravy alebo výmeny.
Najčastejšie prečerpávané média sú:
- čistá voda zo studne, vrtu alebo potoka - môže obsahovať čiastky piesku, železa atď.
- teplá užitková voda - toto medium vyžaduje použiť čerpadlo zo špeciálnych materiálov
- kalová voda - dažďová voda, voda z výkopov - bez fekálií apod.
- splašková voda - s fekáliami
- bazénová voda - obsahuje chemické a abrazívné látky, vlasy a ďalšie nečistoty
>> hore

Odkiaľ chcem vodu čerpať
Pri hodnotení miesta, odkiaľ budeme vodu čerpať je dôležité akceptovať, že existujú fyzikálné zákony, ktoré žiadne, ani to najdrahšie čerpadlo nezmení.

Čerpanie vody zo studne: Kopané studne majú spravidla väčší priemer a menšiu hĺbku. Akumulujú viac vody ako vrty a z toho vyplýva jednoduchšia inštalácia čerpadla. Ak má kopaná studňa maximálne 8m , čo je zároveň aj maximálna sacia schopnosť odstredivého čerpadla (gravitácia zeme 9,81) tak si môžeme vybrať medzi samonasávacím alebo ponorným čerpadlom. Pri hĺbke studne väčšej ako 8m doporučujeme použiť ponorné čerpadlo poprípade čerpadlo s ejektorom. Ejektor však vyžaduje viesť dve sacie potrubia od studne k čerpadlu.
Čerpanie vody z vrtu: Pri vrte je rozhodujúca jeho hĺbka, priemer a výdatnosť . Čerpadlo vždy voľte tak, aby medzi čerpadlom a stenou vrtu, bola dostatočná medzera -rádovo v centimetroch, nie v milimetroch. Veľkosť tejto medzery ovplyvňuje správne chladenie čerpadla a "nasávanie" nečistôt do čerpadla. Môže sa Vám tiež stať, že ak bude medzera medzi stenou vrtu a čerpadlom nedostatočná, čerpadlo sa pri inštalácii vo vrte zasekne a nemusíte ho už nikdy z vrtu vybrať. Myslite na to, že žiadný vrt, nemá steny ideálne kolmé. Taktiež je dôležité dodržať dostatočnú vzdialenosť čerpadla od dna vrtu . Pokiaľ robí vrt odborná firma, požadujte v písomnej forme "rez vrtom". Ten Vám popíše všetky dôležité údaje o vrte - hĺbku, umiestnenie perforácii, pažníc, výdatnosť apod - bez tohoto dokumentu nedoporučujeme dielo prevziať. A nikdy nešetrite na automatickej ochrane čerpadla proti chodu na sucho. Nespoliehajte sa na to, že vo vrte je dostatok vody, prípadne že ak čerpadlo stratí tlak, rýchlo ho vypnete - väčšinou býva už neskoro a zničí sa upchávka, hydraulika a následne i celé čerpadlo.
>> hore


Na čo všetko budete čerpadlo používať?
Dobre si treba premyslieť ako často a na aké účely chcete čerpadlo využívať. Potrebujete len polievať jednou hadicou záhradu, budete mať automatickú závlahu alebo potrebujete zásobovať rodinný dom pitnou vodou prípadne kombinácia uvedených možností. Pre príležitostné použitie je možné použiť lacnejší typ s plastovými obežnými kolesami. Pri prevádzke automatických závlah a zásobovaní rodinného domu je výhodnejšie investovať do čerpadla s nerezovým obežným kolesom. Pri domácich vodárňach je dôležitá aj veľkosť tlakovej nádoby. Tá rozhoduje o tom ako často bude zapínať vaše čerpadlo - domáca vodáreň. Pre rodinný dom kde býva viac osôb pri použití menšej tlakovej nádoby ako 50l bude čerpadlo zapínať pri každom umytí rúk alebo spláchnutí toalety. Preto treba voliť radšej tlakové nádoby s väčším objemom. Čerpadlo ktoré často spína ma väčšiu spotrebu elektrickej energie a nižšiu životnosť kvôli tlakovým razom pri zopínaní.
>> hore

Koľko vody budem čerpať a aký tlak budem potrebovať.
Po zodpovedaní otázky na čo budem čerpadlo používať, si vlastne určím koľko vody budem potrebovať – čerpať. Požadovaný výkon sa uvádza v m3/h, l/min, l/s. Ak máte umývačku riadu, práčku a zároveň chcete zavlažovať záhradu, treba voliť čerpadlo s dostatočnou rezervou čerpaného množstva. Optimálne množstvo vody pre rodinný dom je medzi 2,5-4 m3/h.
Tlak na výstupe z čerpadla je ďalšou dôležitou veličinou. Sami určite poznáte prípady keď Vám pri umývaní , sprchovaní voda len kvapkala alebo pri polievaní vzdialenejšej časti záhrady voda z hadice “nedostriekne“ dostatočne ďaleko. Samostatná kapitolou sú automatické zavlažovacie systémy ktoré potrebujú presný tlak a množstvo vody, aby závlahový systém správne fungoval. Netreba zabudnúť že tlak ovplyvňuje nie len hĺbka studne (vrtu) ale aj prevýšenie a vzdialenosť studne od domu. Laicky platí že 10m potrubia po rovine je 1m straty z výtlačnej výšky a každé 90 stupňové koleno odoberá cca 0,5m z výtlačnej výšky. Takisto platí že čerpadlo s 5/4“ výstupom by sme nemali redukovať s 1“ potrubím.
>> hore

 


pre registrovaných


 

nová registrácia
zabudol som heslo
Certifikát Overené zákazníkmi
 
Bazény | tepelné čerpadlá | záhradný nábytok | záhradkárske potreby | fúkaná izolácia © 2008-2021 DAES, s.r.o., vytvorilo MaM Multimedia, s.r.o.