Nachádzate sa v oddelení: JAZIERKA

PODKATEGÓRIE TOVARU


Osvetlenie do jazierka AQUAEL L-50
Aquael 
Osvetlenie do jazierka AQUAEL L-50

76,00 € s DPH 
Svetlo 50 W s trafom kovové vhodne do jazierka + 3ks náhradné clony (farebné efekty). Podsvetľovanie vody vo fontánach, kaskádach, jazierkách.Možnosť upevnenia do dna jazierka. Napätie 230V / 50 Hz a s trafa bezpečné transformátorové napájanie 12 V Príkon 50 W
dodanie do 1 týždňa
Osvetlenie do jazierok QUADRO 4x10W
Aquael 
Osvetlenie do jazierok QUADRO 4x10W
66,00 €
62,19 € s DPH 
Podsvetľovanie vody vo fontánach, kaskádach, jazierkách.

Sústava lámp JPL1–4 sú určené pre používanie vo fontánach, kaskádach, jazierkach, rybníkoch, bazénoch ako aj prídomových záhradiek na osvetlenie dekoratívnych fragmentov pod vodou alebo na povrchu tak v exteriéri, ako aj interiéri, prípadne iných priestoroch. V prípade vypálenia jednej žiarovky ostatné lampy budú naďalej svietiť. Napájané sú bezpečným napätím 12V. Smer svetla sa môže nastaviť pod rôznymi uhlami a efekt je možné zatraktívniť použitím štyroch výmenných filtrov pre každú lampu. 10 metrový kábel zostavy, ktorý sa dá odpojiť od transformátora zabezpečuje, že inštalácia týchto lámp je veľmi jednoduchá. Lampy sú prispôsobené pre nepretržitú prevádzku.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Sieťové napätie 230 V Frekvencia 50/60 Hz Transformátor bezpečnosti (Pri: AC 230 V 50/60 Hz, Sec: AC 12 V 40 VA) Halogénové žiarovky z odrazovou plochou bez skla MR 11 12V 10W Max. hĺbka ponorenia 1 m Váha netto 2,20 kg Dĺžka kábla 10 m Stupne ochrany krytu: Objímka (iba so založenou nepoškodenou clonou) IP X8 Transformátor a spojky kábla IP X5 Zástrčka IP X4

PODMIENKY BEZPEČNEJ PREVÁDZKY

Sústava lámp WATERLIGHT QUADRO bola vytvorená v súlade s aktuálne platnými bezpečnostnými normami. S lampami spolupracujúci transformátor je transformátor bezpečnosti podmienečne odolný voči skratu. Transformátor sa nesmie ponárať vo vode, ale vďaka jeho špeciálnej konštrukcii – dokonca pri používaní lámp v bazéne (pásmo 0) sa môže umiestniť v pásme 1 bazénu (rozmery ochranných pásiem sú ukázané na priložených obrázkoch č. 1, 2, i 3. Obrázok č. 3 berie do úvahy taktiež pevné rozdeľovacie steny v blízkosti bazénu . Rybníčky a fontány, kde sa predpokladá čistenie nádrže prúdom vody, v zmysle predpisov ich treba brať ako bazény). Zástrčka musí byť pripojená do zásuvky elektrickej siete s ochranou pred vodou za pásmom 1 alebo nachádzajúcej sa na suchom mieste za pásmom 2. Zariadenie sa smie napájať iba v elektrickej sieti s parametrami (napätie a frekvencia) udanými na identifikačnom štítku. V napájacej sieti musí byť zainštalovaný 30 mA istič striedavého prúdu. Pred každou operáciou súvisiacou s lampami (np. montáž, čistenie, výmena žiarovky) treba bezpodmienečne vytiahnuť zástrčku zo zásuvky elektrickej siete! Nesmie sa inštalovať transformátor ani lampy, ktoré majú mechanické poškodenie, np. puklinu na telese alebo clone, ako aj keď napájací kábel transformátora alebo kábel medzi transformátorom a lampami je poškodený. Tieto káble sa nesmú meniť, ani inštalovať na nich vypínač. V prípade poškodenia káblov treba zošrotovať celú zostavu lámp spolu s transformátorom.

Nepoužívať lampy s puknutými clonami (3) ani bez nich! Neťahať lampy za kábel! Chrániť pred deťmi!

Pozor: Ohľadom užívania lámp v bazénoch, rybníkoch jazierkach, fontánach a podobných miestach môžu platiť v rôznych krajinách špeciálne predpisy.

MONTÁŽ A PREVÁDZKA

Vybrané farebné filtre osvetlenia (1) treba nakladať na prítlačné matice (2) zatláčajúc medzi úchytky. Lampy treba nastaviť na určenom mieste (ponorené pod vodou alebo tiež mimo vody). Smer toku svetla sa môže nastaviť podľa vôle. Transformátor (7) treba postaviť v blízkosti elektrickej zásuvky, nevystavovať ho bezprostrednému vplyvu slnečného žiarenia, ani ho nestavať v blízkosti intenzívneho zdroja tepla. Transformátor je možné pripevniť na stabilnú podložku skrutkami. Zástrčku (6b) na konci dlhého kábla kompletu treba zasunúť do zásuvky transformátora (7). Prítlačnú maticu (6a) treba nasunúť na zástrčku (6b) a zabezpečiť pred rozpojením a vlhkosťou zaskrutkujúc ju v smere pohybu hodinových ručičiek na doraz na závit okolo zásuvky transformátora. Komplet lámp sa zapína zasunutím zástrčky do zásuvky elektrickej siete.

VÝMENA ŽIAROVIEK

Do lámp treba používať žiarovky typu uvedeného v technických parametroch. Nesmú sa používať žiarovky s väčším výkonom ako 10W. Pred započatím výmeny žiarovky treba komplet lámp odpojiť od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky zo zásuvky elektrickej siete. Pre výmenu žiarovky treba objímku (6) vybrať z vody – keď je ponorená – odobrať farebný filter (1) a objímku vytrieť do sucha. Odskrutkovať prítlačnú maticu (2) proti smeru hodinových ručičiek, odobrať clonu (3) a vybrať žiarovku (5). Novú žiarovku opatrne upevniť v objímke a zložiť odobraté elementy v opačnom poradí. Pri týchto činnostiach treba dávať pozor aby: sa vlhkosť nedostala do vnútra objímky, ste sa nedotkli prstami sklenených časti žiarovky, tesnenie (4) bolo čisté a tesne priliehalo vo svojej drážke, prítlačná matica (2) bola doskrutkovaná na doraz.
do 10 dní

pre registrovaných


 

nová registrácia
zabudol som heslo
Certifikát Overené zákazníkmi
 
Bazény | tepelné čerpadlá | záhradný nábytok | záhradkárske potreby | fúkaná izolácia © 2008-2019 DAES, s.r.o., vytvorilo MaM Multimedia, s.r.o.