OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU CERPADLA-ZAVLAHY.SK

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
   
  • Nákup v internetovom obchode cerpadla-zavlahy.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
  • Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito VOP.
  • Predávajúci: spoločnosť DAES, s.r.o., so sídlom Fatranská 8035, 010 01 Žilina, IČO – 31 644 317, IČ DPH – SK2020447110. Spoločnosť je zapísaná na Obvodnom úrade v Žiline, číslo živnostenského registra: OR Okresného súdu Žilina, vložka s.r.o. č. 3117/L.
  • Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
  • Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu cerpadla-zavlahy.sk.
    
 2. OBJEDNÁVANIE TOVARU
   
  • Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu cerpadla-zavlahy.sk.
  • Tovar si môže objednať korektným vyplnením objednávky na internetovom obchode (prípadne si môže tovar objednať emailom na adrese obchod@daes.sk ).
  • Po odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o doručení objednávky a následne po overení objednaného tovaru obdrží potvrdenie objednávky s oznámením, že je pre neho tovar zarezervovaný. Naši pracovníci môžu kupujúceho kedykoľvek kontaktovať dodatočne aj telefonicky, či e-mailom za účelom overenia objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií.
  • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred odoslaním tovaru, ak zistí, že tovar bol ponúknutý za chybnú cenu. V takomto prípade musí zákazníka o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a objednávka bude prevádzkovateľom stornovaná. Obdobný postup platí, ak sa tovar prestal vyrábať alebo je dlhodobo nedostupný.
  • Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.
  • Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.
  • Tovar dodávame len na územie Slovenskej republiky
    
  • Každá objednávka musí obsahovať:
   • Meno kupujúceho
   • Poštovú adresu pre doručenie tovaru
   • Telefonické číslo alebo email
   • Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru
   • Počet kusov z každej položky tovaru
   • Dátum vystavenia objednávky
   • Spôsob úhrady za tovar
   • Spôsob prepravy a prevzatia tovaru
     
  • Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:
   • IČO a SK DIČ spoločnosti
   • Kontaktnú osobu a telefón
   • Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)
     
  • Ďalšie informácie o objednávaní tovaru nájdete v sekcii AKO NAKUPOVAŤ .
    
 3. PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY
   
  • Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:

   Pred prevzatím tovaru:
   • platbou v hotovosti v maoobchodnej predajni DAES, s.r.o.
   • platbou na účet v Slovenskej sporiteľni 5042483306 / 0900

   Pri prevzatí tovaru:

   • dobierkou u špedičnej služby
  • Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 10 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
  • V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.
  • Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách.
  • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru a právo na tlačové chyby.
  • Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru (okrem tlačových chýb).
    
 4. DODACIE PODMIENKY
   
  • Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou alebo kuriérom).
  • Tovar, ktorý je označený ako "skladom"  bude odoslaný kupujúcemu do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky.
  • V prípade, že pri vybranom tovare je uvedená dlhšia dodacia lehota, tovar bude dodaný podľa tohto termínu.
  • Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške:
   • U nás máte DOPRAVNÉ ZADARMO až do domu, kdekoľvek po celej SR pri nákupe nad 500 €.
   • Pri kúpe tovaru do 500 € účtujeme 5 €  s DPH pri zaslaní cez kuriérnu službu UPS na dobierku alebo 5 € pri platbe prevodom na účet vopred.
 5. VRÁTENIE TOVARU
  • V zmysle ustanovenia  zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci – spotrebiteľ právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchodea to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Ak spotrebiteľ tovar (vrátane jeho príslušenstva) poškodí, predávajúci je oprávnený domáhať sa škody v súlade s platnými právnymi predpismi.

   Ustanovenia v tejto časti  neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov ako aj fyzické osoby–nepodnikateľov, nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 102/2014 Z. z.
  • Tovar musí byť nepoškodený, nepoužitý, s kompletným príslušenstvom, návodom, záručným listom
  • S tovarom kupujúci doručí predávajúcemu list o odstúpení od zmluvy a uvedie číslo bankového účtu, na ktorý majú byť vrátené peniaze za vrátený tovar, ak bude uznané odstúpenie od zmluvy.
  • Tlacivo na odstupenie od zmluvy si mozete stiahnut na adrese: http://www.cerpadla-zavlahy.sk/files/DAES_odstupenie.pdf
  • Najneskôr do 15 dní od rozhodnutia o výsledku vrátenia bude suma za vrátený tovar odoslaná kupujúcemu, na jeho bankový účet.
    
 6. REKLAMÁCIE
   
  • Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
  • Reklamácia dodávky poškodeného tovaru: Kupujúci je povinný ihneď vizuálne skontrolovať doručený balík, ak je balík viditeľne poškodený takýto balík od prepravnej služby neprevzať, alebo s kuriérom spísať reklamačný protokol o poškodení zásielky.  Za poškodenie balíka pri preprave zodpovedá expedičná služba a nie predávajúci. Reklamácia však musí byť uplatnená do 24 hodín od doručenia. V prípade že je balík nepoškodený, ale po otvorení vykazuje tovar známky poškodenia - treba ihneď kontaktovať predávajúceho a on zabezpečí aby s Vami kuriér expedičnej  spoločnosti spísal reklamačný protokol a rozhodne sa o ďalšom postupe.  Preto je potrebné balík rozbaliť a skontrolovať zjavné vady do 24 hodín od prevzatia. Od predávajúceho tovar odchádza v nepoškodenom stave.
  • Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.
  • Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale.
  • Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné.
  • Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.
  • Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.
  • Reklamácie sú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom SR.
    
 7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
   

pre registrovaných


 

nová registrácia
zabudol som heslo
Certifikát Overené zákazníkmi
 
Bazény | tepelné čerpadlá | záhradný nábytok | záhradkárske potreby | fúkaná izolácia © 2008-2021 DAES, s.r.o., vytvorilo MaM Multimedia, s.r.o.